Dušetaje – OMJ

VÝCHOVA K RESPEKTU V ODLIŠNOSTECH, začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do běžné společnosti

V tomto projektu spolupracujeme s vybranými pražskými základními školami na integraci žáků, pro které není čeština jejich mateřským jazykem. Chceme napomoci přijímaní rozdílných kultur a zároveň zvýšit kvalitu vzdělávání dětí (nejen) s odlišným mateřským jazykem (OMJ).Naše metoda je založená na zážitkové pedagogice, kulturním přesahu a zapojení členů místních komunit, včetně rodičů dětí s OMJ. Projekt běží od 1.11.2021 do 31.10.2023. A jak to bude vypadat konrétně ?

  • vytvoříme scénáře vzdělávacích inkluzivních worskhopů DUŠEHRAJ (odlišné pro první a druhý stupeň),
  • připravíme infomateriály k workshopům a odpilotujeme je pro 700 dětí na dvou pražských ZŠ,
  • natočíme tématické filmy – spoty do nově připravené zážitkové instalace,
  • zorganizujeme dva multižánrové inkluzivní festivaly DUŠETAJ (prezentace žáků, diskuse s odborníky, storytelling známé osobnosti s OMJ, divadlo, hudba, tématické foodtrucky, atd.).

Festivaly budou vyvrcholením aktivit na každé škole, tento formát jsme zvolili jako dostatečně neformální a přitom účinný způsob jak představit tématiku OMJ nejen žákům ZŠ, ale celé místní komunitě (rodiče a ostatní členové rodin, učitelé, místní obyvatelé, podnikatelé a organizace, atd.). Chceme představit to nejlepší z mixu kultur, které spolu v dané lokalitě interagují a vyzdvihnout v čem se od sebe navzájem můžeme učit a co nás spojuje.
Přidanou hodnotou projektu bude prostor pro rozvíjení spolupráce a neformálních partnerství a také posilování dětí vztahu k místu, kde bydlí a kam chodí do škol. Projekt považujeme za pilotní, nyní tedy připravíme jeho základní strukturu a na další ZŠ již zamíříme s verzí po zapracování feedbacku od jeho účastníků.

ZDE SI MŮŽETE STÁHNOUT INFO LETÁK