O nás

Art Movement z.s. je nestátní, nezisková společnost (dříve sdružení, nyní spolek). Byla založena v roce 2009 Kateřinou Riley a Markétou Matouškovou. Ve své činnosti se soustřeďuje zejména na :

 • organizaci a pořádání mezinárodních a tuzemských výstav, které propojují výtvarné umění s filmem či hudbou (Tim Burton a jeho svět - 2014, Jiný vzduch - 2012, Civic Minds - 2012). Zaměřuje se na realizaci projektů jak renomovaných, tak začínajících autorů.

 

 • zajišťování      a organizaci osvětové a vzdělávací       kampaně k začlenění       osob trpících duševním onemocněním do běžného života. Formou pořádání      workshopů, mezinárodních konferencí, výroby vlastních či koprodukovaných      audiovizuálních děl, převážně dokumentárních filmů (Paralelní životy, Paralelní světy – 2012-dosud).

 

V této oblasti spolupracujeme jak s renomovanými odborníky v oboru  psychiatrie (MUDr. Jan Pfeifer, MUDr. Tomáš Hollý),  tak  nestátní neziskovou organizací Fokus (Praha, Tábor, České Budějovice, Ústí n/L, ad.) , která sdružuje psychoterapeuty, socioterapeuty, pracovní terapeuty, psychology, sociální pracovníky a další pracovníky včetně dobrovolníků na poli komunitní péče o lidi s dlouhodobým duševním onemocněním v neústavních podmínkách (Jan Novák, Jiří Říčan, Jan Mácha ad.).

Prostředkem k naplnění těchto cílů jsou kulturní, vzdělávací , informační projekty.

Projekty, na jejichž realizaci se členové Art Movementu podíleli:

 

Výstavy

 • Výstava David Cronenberg - Evolution (2016)
 • Výstava Tim Burton a jeho svět (2014)
 • Workshopy/výstava/filmy - mezinárodní projekt Civic Minds (2012)
 • Retrospektivní výstava skupiny česko-slovenských surrealistů s mezinárodní účastí, Staroměstská radnice, Praha 1 (2012)
 • Výstava HR Giger: Mimodobro (2005)

 

Film

 • dokumentární film Paralelní životy (2012 - dosud)
 • film Olga - distribuce na české i zahraniční festivaly, Film a Sociologie - producent
 • Dramaturgie sekcí českých filmů pro zahraniční festivaly (1999 – dosud):

           - Občan Havel,

           - Návrat idiota,

           - Paralelní hry,

           - Rok Ďábla,

           - Příběhy obyčejného šílenství,

           - Karneval zvířat,

           - Mistři, Rómský král,

           - Včely letěly krásně,

           - Chacipe, Vierka, ad.

 • MFF Karlovy Vary
 • MFF Praha
 • Báječná léta bez opony – dokumentární cyklus (2009), autorky projektu
 • AICP Show – Umění třiceti vteřin
 • Prague Studios

 

Hudba

 • Euroconnection (1997, 1998)

 

Divadlo a tanec

 • Osobní anamnéza (2009)

 

Multikulturní projekty

 • Praha- Evropské město kultury roku 2000 (1999 – 2001)
 • Paralelní zkušenosti 2010

 

Experimentální prostory

 • Junior klub Na Chmelnici
 • Studio Gag Borise Hybnera

 

Společenské akce

 • 90. narozeniny Tomáše Bati
 • Ples burzy cenných papírů

 

Stanovy

 Výroční zprávy