Paralelní životy II.

 

Paralelní životy II.

ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH  VE SPOLUPRÁCI S NORSKOU UNIVERZITOU

WORSKHOPY– DOKUMENT – DISKUSE – SOUTĚŽ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Cílem projektu PARALELNÍ ŽIVOTY II. je zlepšení kvality života osob s duševním onemocněním v České republice prostřednictvím realizace systematické osvěty, vzdělávání a medializace za účelem destigmatizace osob s chronickým duševním onemocněním. Projekt rozvíjí výsledky práce a navazuje na předchozí úspěšný projekt Paralelní životy.

 Motto: „Stigmatizující kampaň za ochranu společnosti před duševně nemocnými je ostudná a primitivní. Lidé s duševní poruchou je naopak třeba do společnosti integrovat.“ (listy Cyrila Höschla).

Proto jsme se v projektu PARALELNÍ ŽIVOTY II. zaměřili na rozšíření tématu nejen mezi lékaře, zdravotnický personál a zainteresované subjekty typu neziskové organizace, zástupci měst, státní správy, osoby s chronickým duševním onemocněním a veřejnost. Novinkou je zacílení také na děti a mládež mezi 12 – 25 roky, s cílem rozšířit u této skupiny povědomí o problematice atraktivní formou.

 PARALELNÍ ŽIVOTY II jsou rozdělené na několik vzájemně provázaných aktivit:

1. příprava materiálů pro kampaň

2. realizace regionálních workshopů spojených s projekcí dokumentárního filmu Paralelní životy a odbornou diskusí

3. vyhlášení soutěže o interpretaci komiksového příběhu na sociálních sítích a www projektu

4. vyhodnocení kampaně norským partnerem, posouzení dopadu destigmatizační kampaně

 

Partner:
Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

          0             0

 

                                                             

                                                                                    

Podpořeno grantem z Norska

Supported by grant from Norway