Paralelní životy III.

 

Paralelní životy III.

 

PRACOVNÍ STÁŽE PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ VE SPOLUPRÁCI SE ŠVÉDSKÝM PARTNEREM

FILMY–STÁŽE– VIDEODOKUMENTACE– EVALUACE

Cílem projektu PARALELNÍ ŽIVOTY III.  je otestovat možnosti využití zážitkových metod při ovlivňování zaměstnavatelů na podporu zvýšení zaměstnanosti u osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu chronického duševního onemocnění ve spolupráci se švédským (ACTIVA) a ČR (FOKUS) partnerem ve 4 regionech ČR (Praha,Středočeský, Plzeňský a Pardubický kraj). Navazujeme na výsledky a předchozí spolupráci s našimi partnery a na úspěšné projekty  Paralelní světy a Paralelní životy I a II.
V aktuálním projektu mapujeme potřeby zaměstnavatelů při práci s duševně nemocnými a navazujeme spolupráci pro obsazení konkrétního pracovního místa. Z realizace pracovních stáží vznikne dokument o jejich průběhu.


Činnosti projektu PARALELNÍ ŽIVOTY III jsou rozdělené do těchto aktivit:

1. pracovní skupina  

2. příprava filmů a audiovizuální instalace  

3. práce se zaměstnavateli

4. práce s duševně nemocnými

5. pracovní stáže

6. evaluace

 

Partner Česká republika - Fokus ČR  - www.fokus-cr.cz/index.php

Zahraniční partner – Nadace Activa Švédsko              

              

   0