Paralelní životy I.

   

  0  

 

0

 

 

Paralelní životy

REFLEXE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH - POSÍLENÍ INTEGRACE DO PRACOVNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA.

INSPIRACE A INOVACE ZE ZAHRANIĆÍ

 

MAPOVÁNÍ – DOKUMENT – SEMINÁŘE – Q & A

 

Projekt obdržel záštitu ministra práce a sociálních věcí ČR Dr. Ing. Jaromíra Drábka

 

Cílem projektu PARALELNÍ ŽIVOTY je pokračování dialogu mezi komunitou lidí s psychickým onemocněním, odbornou a laickou veřejností. PARALELNÍ ŽIVOTY poukáží na fakt, že problém sociálního vyloučení této skupiny občanů je problémem nás všech.

 

Motto: Psychické potíže a nemoci sužují někdy téměř třetinu české populace.

 

Vyplývá to ze studií, jejichž výsledky ve čtvrtek 13.10.2011 novinářům v Brně představili lidé z vedení České psychiatrické společnosti (ČPS). Podle nich se odhaduje, že nějakou duševní poruchu mají tři milióny obyvatel ČR. Do psychiatrické ambulance dochází asi půl miliónu z nich.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu života osob s chronickým duševním onemocněním v ČR prostřednictvím zavedení systémových nástrojů usnadňující jejich integraci do pracovního a společenského života.

 

PARALELNÍ ŽIVOTY mají čtyři samostatné, ale vzájemně úzce provázané části:

1. mapování situace OSDO v zahraničí (EU) a České republice

2. vznik dokumentárního filmu

3. cyklus odborných přednášek s projekcí pro zaměstnavatele s možností diskuze

4. kulturní doprovodný program (taneční, divadelní a hudební představení )

 

Pro úspěšnou realizaci projektu je nezbytné vytvoření tematické sítě za cílem sdílení zkušeností s místními aktéry i zahraničními partnery.

 

V rámci projektu vznikne dokumentární film „Paralelní životy“ jehož natáčení proběhne jak v České republice, tak u zahraničních partnerů v Anglii, Itálii a Švédsku.

Dokument se bude věnovat problematice zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněním (mýty a předsudky osob s duševním onemocněním a jejich uplatnění na trhu práce) a bude distribuován na úřady práce a ostatním aktérům místního trhu práce.

 

Nezbytnou součástí projektu jsou semináře a workshopy, diskuse k dokumentu se zaměstnavateli, úřady práce a ostatními aktéry místního trhu práce stejně jako osvětová a vzdělávací kampaň v médiích ( veřejnoprávní média).

 

Z mapování i diskusí vyplyne navržení strategie změny, a to:

dosavadní vývojová tendence a dynamika stavu lokalit sociálního vyloučení

• principy politiky změny

• bariéry politiky změny

• postup tvorby politiky změny

 

Projekt podporuje u cílové skupiny osob s chronickým duševním onemocněním rozvoj pozitivního sebepojetí, posiluje možnosti jejich sociální integrace, zlepšuje jejich postavení na místním trhu práce, zvyšuje jejich šance pro návrat na trh práce přímo v místě.

 

Pořadatel: Art Movement, o.s.

je v jednání se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze,

a neziskovými organizacemi v regionech.

 

Odborná spolupráce a ČR partneři projektu:

FOKUS o.s.

 

       0

 

SPIRALIS o.s.

0

 

Zahraniční partneři:

 

Activa,  Mr. Örjan Samuelsson,  Švédsko ww.s-activa.se          

 

   0

 

 

 

Centre for Mental Health, Jan Hutchinson, Anglie, www.centreformentalhealth.org.uk

 

0

 

 

 

Internation Menthal Health Collaborating  network (IMHCN), Dr. Roberto Mezzina, Itálie, imhcn,epsm-lille-metropole,fr

0

 

 

 

spolupracujeme s:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Magistráty zúčastněných měst

Úřady Práce

 

Vedoucí projektu:

Markéta Matoušková , Art Movement, o.s.