Tusarka 26

TUSARKA 26 – ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Předmětem projektu je celková modernizace a zlepšení kvality poskytované sociální služby prostřednictvím nákupu vhodné nemovitosti a její rekonstrukce na adrese Tusarova 1521/26, 170 00 Praha 7. Současný stav neumožňuje poskytovat sociální službu v odpovídající kvalitě. Hlavním přínosem projektu tak bude vybudování kvalitního stabilního místa a odpovídajícího zázemí pro poskytování sociální služby dle §70 (zákona .č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách).

Realizace je rozdělená do několika etap, poslední bychom měli zakončit kolaudací v polovině roku 2022. Poskytované sociální služby budeme do té doby provozovat ve stávajícím prostoru. Více viz záložka sociální služby (horní menu).

Plakáty v pdf ke stažení zde: verze 1, verze 2

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ PRO PROJEKT „TUSARKA 26 – ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB“

Předmět výběrového řízení:
stavební úpravy a změna užívání na centrum sociálních služeb Tusarka 26, nebytové jednotky č. 1521/22 v 1.NP domu č.p. 1521

Zadavatel: Art Movement, z.s, se sídlem Tusarova 26, 170 00 Praha 7, IČ: 22833315
Předpokládaná hodnota zakázky vč. DPH: 855.000,- Kč
Lhůta podání nabídek od 27.12.2021 od 10:00 hodin
Lhůta podání nabídek do 15.01.2022 do 12:00 hodin, na email: katerina.riley@artmovement.cz
Typ dodávek: služby- stavební práce

Rozsah dodávky je specifikován v přiložené dokumentaci, a to:
1. průvodní zpráva
2. souhrnná technická zpráva
3. situace_půdorys _SS
4. půdorys bourání
5. pohledy
6. technická zpráva
Součástí výběrového řízení je výkaz výměr požadovaných stavebních prací
1. výkaz výměr
Součástí výběrového řízení je vzorová smlouva o dílo na stavební práce
2. vzorová smlouva o dílo

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIEVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram