Adresář pomoci

Praha a Středočeský kraj

 

LINKA BEZPEČÍ

116 111 – nonstop, zdarma

 

LINKA PRVNÍ PSYCHICKÉ POMOCI

116 123 – nonstop, zdarma

 

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE  BOHNICE – CENTRUM KRIZOVÉ INTERVENCE

+ 420 284 016 666 – nonstop

 

KRIZOVÉ CENTRUM RIAPS

+ 420 222 586 768 – nonstop

Chelčického 39, 130 00 Praha 3

 

 
/ pro děti a jejich rodiny /
                                                                 
+ 420 241 484 149, + 420 777 715 215
 
nonstop linka důvěry, zdarma
 

Cílkova 796/7, Praha 12 – Kamýk

 
 

Záchranná služba: 155

Tísňové volání v rámci EU: 122

 

 

PSYCHIATRIE PRO DOSPĚLÉ / od 18 let /

 

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE – PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE – PSYCHIATRICKÁ KLINIKA

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE 

NEMOCNICE NA HOMOLCE – PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY – PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ 

 

DĚTSKÁ PSYCHIATRIE

 

DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ KLINIKA 2. LF UK A FN MOTOL

THOMAYEROVA NEMOCNICE – DĚTSKÁ PSYCHIATRIE

 

PSYCHOSOMATICKÉ A PSYCHOTERAPEUTICKÉ KLINIKY A CENTRA

 

PSYCHOSOMATICKÁ KLINIKA

Pomůžeme Vám hledat ztracenou rovnováhu mezi tělesnými a duševními procesy, protože porušení této rovnováhy může být příčinou nejrůznějších příznaků, syndromů i onemocnění.

 

PSYCHOSOMATICKÉ CENTRUM PRAHA

Jsme multidisciplinární tým, který vychází z principu, že vznik a průběh nemoci souvisí s naším duševním stavem a životními okolnostmi. Máme zkušenost, že průběh nemoci a cestu k vyléčení lze významně ovlivnit pochopením všech těchto souvislostí.

 

PSYCHOTERAPEUTICKÁ A PSYCHOSOMATICKÁ KLINIKA

Komplexní integrovaná péče pro lidi, kteří trpí duševní poruchou či duševními potížemi.

 

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL

Psychologické centrum. 

 

DEJVICKÉ PSYCHOTERAPEUTICKÉ CENTRUM

Sdružující skupinu psychologů a psychiatrů.

 

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PRO PRAHU 6

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

 
 
 
Psychoterapie a psychologické poradenství pro děti a dospělé z Prahy a okolí.
 
 
 
 
Specializuje se na závislosti. Nabízí od poradenské linky pro děti – přes poradnu pro rodiče – po denní stacionář.  
 
 
 
 
Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty z Prahy poskytuje svým klientům a jejich rodinám komplexní zdravotně – sociální podporu v oblasti duševního zdraví.
 
 

 

DENNÍ STACIONÁŘE

 

Denní psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“ s. r. o.

Denní stacionář – Sanatorium Topas, s.r.o. 

Denní stacionář pro dospělé „Karlov“

Psychiatrická nemocnice Bohnice – denní stacionář

Denní sanatorium Horní Palata

Psychoterapie Fokus Praha

Klecany – denní stacionář (NUDZ)

 

ORGANIZACE

Nabízející pomoc lidem s duševním trápením

 

FOKUS PRAHA, z. ú.

Fokus vznikl jako jedna z prvních neziskových organizací již v roce 1990.

www.fokus-praha.cz

 

Projekt Fokusu Praha:

STUDIO 27 “zaostřeno na duši”

Studio 27 je unikátní mediální projekt. Vedou ho lidé s filmařskými a žurnalistickými zkušenostmi, kteří si zároveň prošli vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

www.studio27.cz a další – https://www.fokus-praha.cz/cz/vzdelavame

 

ESET – HELP

Organizace ESET – HELP poskytuje péči o duševní zdraví a snaží se přispívat k jejímu rozvoji. Jednotlivé služby navazují na zdravotnickou péči v oblasti a rozšiřují ji o rehabilitaci a psychosociální poradenství. Lidem, kteří se na nás obrátili, pomáháme znovu získat zdravotní, psychickou a sociální stabilitu, obnovit či rozšířit vlastní možnosti a dovednosti a tím překonat jejich nepříznivý stav. Cílem je dosáhnout plnohodnotného a spokojeného života. Služby orientujeme co nejblíže k člověku a jeho přirozenému prostředí. Jsme si vědomi důležité a stále rostoucí úlohy komunity pro život jednotlivce i společnosti.

Iniciátory vzniku sdružení byli pracovníci zdravotnického zařízení Kliniky ESET, kteří postrádali při zdravotní péči o dlouhodobě duševně nemocné ty služby, které se zabývají rehabilitací, resocializací a reintegrací těchto lidí do běžného života.

www.esethelp.cz

 

CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, z. s.

Centrum za dobu své existence uskutečnilo dlouhou řadu projektů, které se ve velké míře zasloužily o pozitivní změny v péči o duševní zdraví v ČR i v zahraničí. Inspiraci pro zavádění nových prvků do našeho systému péče a vzdělávání nalézáme často ve Holandsku, Finsku, Spojeném Království, Norsku a USA. Snaha přinášet do našeho prostředí zahraniční know-how se prolíná téměř vším, co děláme.

www.cmhcd.cz

 

KALEIDOSKOP – centrum terapie a vzdělávání, z. ú.

Jsme nestátní nezisková organizace a zaměřujeme se na poskytování podpory lidem s dlouhodobým duševním onemocněním, konkrétně s poruchou osobnosti. Tuto podporu poskytujeme prostřednictvím sociálních služeb, které provozujeme kontinuálně již od roku 2006.

http://www.kaleidoskop-os.cz

 

GREEN DOORS z. ú.  

Pomáháme lidem s duševním onemocněním najít ztracenou rovnováhu v důsledku nemoci. Provázíme je a podporujeme v různých fázích zotavení. V našich kavárnách boříme předsudky. Dokazujeme, že lidé s duševním onemocněním mohou – a chtějí – být platní. Dáváme jim šanci vyzkoušet a zažít si práci, která jim umožní obstát. Spolupracujeme se zaměstnavateli, kteří stějně jako my věří, že téma duševního zdraví na pracoviště patří a zaměstnávání lidí se znevýhodněním je samozřejmostí.

www.greendoors.cz 

Projekt Green Doors:

Café Na půl cesty – tréninková kavárna 

V. kolona – tréninková kavárna

Mlsná kavka – tréninková kavárna

Cesta do práce

 

 

ČISTÁ DUŠE

Projekt Čistá duše vznikl v roce 2013 ve spolupráci organizace Green Doors a Antonína Kokeše, majitele Albi a Antonínova Pekařství. Cílem Čisté duše je pomoci lidem se schizofrenií nebo jinou duševní nemocí prožít normální život a osvěta v této oblasti.

www.cistaduse.cz

 

NEJSEM PSYCHOPAT

Tyto stránky jsou určené lidem s hraniční poruchou osobnosti, kteří hledají informace, porozumění a podporu.Jaké je to žít s HPO se dozvíte v sekci blogu. Zde se s vámi podělíme nejen o své příběhy a zkušenosti, ale pravidelně vám budeme také přinášet odbornější pohled na problematiku hraniční poruchy osobnosti. Odbornější články jsou převážně dílem naší kolegyně, hraničářky, peer konzultantky a studentky Pražské vysoké školy psychosociálních studií. O články ze života se mezi sebou dělíme – inspirace máme dost

https://nejsempsychopat.weebly.com/onas.html

 

ÚSMĚV MÁMY

Mateřství je krásné, ALE….přináší i těžké chvíle

www.usmevmamy.cz

 

ANABELL, z. ú.

Pomoc pro ty, které trápí poruchy příjmu potravy

www.anabell.cz

 

BONA, o.p.s.

Již více než dvacet let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

www.bona-ops.cz

Projekt Bony:

obchod JEDNA BEDNA 

HOBLINE – i dřevo má duši

 

BAOBAB, z. s.

Baobab poskytuje lidem s vážným duševním onemocněním poradenství, tréninkové bydlení, podporu při studiu, nácvik sociálních a praktických dovedností, sportovní, společenské, tvůrčí a vzdělávací aktivity.

http://www.baobab-zs.cz

 

VIDA, z. s.

Poskytuje sociální služby a další integrační, rehabilitační a vzdělávací programy pro osoby s duševním onemocněním a/nebo zdravotním postižením.

www.vidacr.cz

 

SPOLEK KOLUMBUS

Spolek KOLUMBUS je svazek osob, který sdružuje osoby se zkušeností se službami péče o duševní zdraví. Spolek usiluje o dodržování základní listiny lidských práv a svobod pro duševně nemocné lidi.

www.spolekkolumbus.cz

 

ANDĚLSKÁ KŘÍDLA, z. s. 

Andělská křídla z.s. je spolek vážně duševně nemocných osob s trvalým bydlištěm na území Prahy. Účelem spolku je zlepšení života uživatelů psychiatrických služeb. Účelem spolku je zejména podpora svépomocných aktivit dospělých postižených závažnou duševní nemocí.

www.andelskakridla.eu

 

SPOLU

Projekt SPOLU vytváří jedinečný prostor pro spolupráci studentů psychologie a medicíny, pacientů a zdravotnických profesionálů v psychiatrických zařízeních a služeb následné péče po celé ČR.

www.projektspolu.cz

 

PRAHA DUŠEVNÍ – www.prahadusevni.cz
 

 

 

KAŽDOROČNÍ AKCE NA TÉMA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

 

FESTIVAL NA HLAVU 

festival o duševním zdraví a mysli

Festival Na hlavu si klade za cíl otevřít odborná témata úzce související s duševním zdravím či výzkumem mysli a mozku široké veřejnosti.

www.festivalnahlavu.cz

 

TÝDNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ po celé ČR od 10.9. – 10.10. / Světový den duševního zdraví /

 

NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

www.nudz.cz

 

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ 
 

www.reformapsychiatrie.cz

 

ČESKÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST, z.s. 

www.psychiatrie.cz

 

Doporučujeme:

 

Nepanikař – mobilní aplikace – zdarma ke stažení

/ první pomoc při psychických potížích /

 

Nenech to být – platforma / aplikace zdarma

/ anonymní možnost, jak upozornit na to, když se někomu ve škole děje něco nepříjemného /

 

Na rovinu o duševním zdraví a nemoci – WEB

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram