Nízkoprahové centrum pro děti a mládež

 

NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM pro děti a mládež od 6 – 26 let

KDO VŠECHNO NÁS MŮŽE NAVŠTÍVIT ?

Do služby jsou zahrnuty děti a mladiství od 6 do 26 let z hlavního města Prahy, primárně z území městské části Praha 7 a sousedících čtvrtí, kteří mohou být ve svém vývoji ohroženi negativními jevy, vyskytujícími se v jejich rodinném či širším okolí.

KDY NÁS MŮŽEŠ NAVŠTÍVIT ?

PO – PÁ od 12 – 15 hodin / kromě státních svátků /

KAM ZA NÁMI MŮŽEŠ DORAZIT ? / stačí zazvonit na zvonek 🙂 /

Tusarova 1521/26, Praha 7 – Holešovice, 170 00

 

CÍLEM PRÁCE s touto skupinou je aktivně předcházet možné sociální izolaci a souvisejícím dopadům, podporovat soběstačnost a samostatnost uživatelů v oblasti péče o vlastní osobu a vyřizování osobních záležitostí. Podpořit rozvoj specifických schopností a dovedností dle potřeb jednotlivých uživatelů. Vytvořit bezpečné prostředí a poskytnout tak uživatelům prostor k začlenění se do kolektivu. Dále také uživatele podporovat ve zdravých vztazích s rodinnými příslušníky, spolužáky a místním prostředím.

 

Činnost dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
výchovné , vzdělávací a aktivizační činnosti /workshopy, projekce filmů s následnou
  diskusí, zážitkové instalace s průvodci z řad peerů/,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – v rámci komunitního centra
  se budou setkávat osoby žijící na Praze 7, z řad naší cílové skupiny /primárně děti a  mládež/,
 sociálně terapeutické činnosti /zážitkové instalace s průvodci z řad peerů/,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

INFORMAČNÍ LETÁK ke stažení

 

MŮŽEŠ NÁS KONTAKTOVAT . . .  

email: tusarka26@artmovement.cz

 

 

 

Program pro děti a mladistvé

 

PONDĚLÍ – ČTVRTEK nabízíme všem zájemcům  pravidelný program aktivit

PÁTEK – od 12 – 15 hod doučujeme děti a pomáháme jim se školním učivem

 

Kapacita na workshopy a lekce je omezena.

Své místo si rezervuj: tusarka26@artmovement.cz

Program nízkoprahového zařízení podporuje: 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram