Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Cíle služby: 
– podporovat soběstačnost a samostatnost uživatelů v oblasti péče o vlastní osobu
   a vyřizování osobních záležitostí,
– podpořit rozvoj specifických schopností a dovedností dle potřeb jednotlivých
   uživatelů,
– vytvořit bezpečné prostředí a poskytnout tak uživatelům prostor k začlenění se
  do kolektivu,
– podporovat uživatele ve zdravých vztazích s rodinnými příslušníky, spolužáky
   a místním prostředím.

Kdo je uživatel služby ?

Děti a mládež ve věku od 11 do 26
let z hlavního města Prahy, primárně
z území městské části Praha 7
 a sousedících čtvrtí, které mohou
být ve svém vývoji ohroženy
negativními jevy, vyskytujícími se
v jejich rodinném či širším okolí.
Cílem práce s touto skupinou je
aktivně předcházet možné sociální
izolaci  a souvisejícím dopadům.
Děti a mládež ve věku 11 – 18 let jsou ve vstupních pohovorech, podpisech smluv                                            o vstupu do služby a komunikace ohledně plnění cílů osobních plánů zastoupeny
 svým zákonným zástupcem.

Činnost dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
– výchovné , vzdělávací a aktivizační činnosti (workshopy, projekce filmů s následnou
  diskusí, zážitkové instalace s průvodci z řadu peerů),
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – v rámci komunitního centra
  se budou setkávat osoby žijící na Praze 7, z řad naší cílové skupiny primární
  (děti a  mládež),
– sociálně terapeutické činnosti (zážitkové instalace s průvodci z řadu peerů),
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

KONTAKTY
adresa: Dukelských hrdinů 29, Praha 7 – 170 00
provozní doba: pondělí až pátek od 12 do 15 hodin (kromě státních svátků)
email: info@artmovement.cz

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby ke stažení zde