ICANA

VZÁJEMNÁ INSPIRACE: ČESKO – NORSKÁ ANIMACE

VÝSTAVY, WORKSHOPY, PŘEDNÁŠKY

Projekt má interdisciplinární charakter a sestává z výstavy a série navazujících workshopů a přednášek (PRG, Oslo). Projekt bude probíhat v ČR a Norsku. Podstatnou součástí výstavy je vliv české animované tvorby na norskou a opačně, nové směry norské animace jako zdroje inspirace pro českou animaci. Svět tvorby a fantazie je hlavním mottem projektu. 


ICANA představuje bilaterální spolupráci mezi Art Movement a Culture Break Borders. Spolupráce s CBB dodává výstavě přidanou hodnotu tím, že umožňuje norským umělcům a norskému publiku představit rozsáhlou prezentaci českých animovaných děl a jejich reflexi mezi místními umělci a diváky.

Přestože se česká animace označuje jako jedna z našich vitrín, jen málokdo ví, co je to animace a jak funguje. Naším cílem je vzbudit zájem o animaci jako takovou – nejen o umělecká díla, filmy, ale také o proces jejich tvorby. Ukážeme animaci jako kouzlo oživení neživého, nádhernou iluzi vytvořenou spojením mnoha statických obrazů střídajících se postupně s kosmickou rychlostí do jediného živého celku, který divák vnímá jako příběh. Kombinuje čistou představivost s technologií a řemeslným zpracováním. I obyčejná tužka a papír, nebo dokonce pouhá hromada písku může být nástrojem pro tvůrce nových světů.

Projekt je určen především studentům, rodinám s dětmi, ale také lidem s hlubším zájmem o animaci. Znevýhodněným skupinám, jako jsou lidé se zdravotním postižením, příslušníkům etnických i jiných menšin chceme poskytnout příležitost aktivní účasti a také odpuštění vstupného. Nabídka je dále určena speciálním školám a neziskovým organizacím, které se znevýhodněnými skupinami pracují.
 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram