Paralelní životy I.

 

 

Paralelní životy

 

REFLEXE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH – POSÍLENÍ INTEGRACE DO PRACOVNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA.
 
INSPIRACE A INOVACE ZE ZAHRANIČÍ
 
 
MAPOVÁNÍ – DOKUMENT – SEMINÁŘE – Q & A
 
Workshop Praha
 

Projekt obdržel záštitu ministra práce a sociálních věcí ČR Dr. Ing. Jaromíra Drábka

Cílem projektu PARALELNÍ ŽIVOTY je pokračování dialogu mezi komunitou lidí s psychickým onemocněním, odbornou a laickou veřejností. PARALELNÍ ŽIVOTY poukáží na fakt, že problém sociálního vyloučení této skupiny občanů je problémem nás všech.

Motto: Psychické potíže a nemoci sužují někdy téměř třetinu české populace.

Vyplývá to ze studií, jejichž výsledky ve čtvrtek 13.10.2011 novinářům v Brně představili lidé z vedení České psychiatrické společnosti (ČPS). Podle nich se odhaduje, že nějakou duševní poruchu mají tři milióny obyvatel ČR. Do psychiatrické ambulance dochází asi půl miliónu z nich.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu života osob s chronickým duševním onemocněním v ČR prostřednictvím zavedení systémových nástrojů usnadňující jejich integraci do pracovního a společenského života.

PARALELNÍ ŽIVOTY mají čtyři samostatné, ale vzájemně úzce provázané části:

1. mapování situace OSDO v zahraničí (EU) a České republice

2. vznik dokumentárního filmu

3. cyklus odborných přednášek s projekcí pro zaměstnavatele s možností diskuze

4. kulturní doprovodný program (taneční, divadelní a hudební představení )

Pro úspěšnou realizaci projektu je nezbytné vytvoření tematické sítě za cílem sdílení zkušeností s místními aktéry i zahraničními partnery.

V rámci projektu vznikne dokumentární film „Paralelní životy“ jehož natáčení proběhne jak v České republice, tak u zahraničních partnerů v Anglii, Itálii a Švédsku.

Dokument se bude věnovat problematice zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněním (mýty a předsudky osob s duševním onemocněním a jejich uplatnění na trhu práce) a bude distribuován na úřady práce a ostatním aktérům místního trhu práce.

Nezbytnou součástí projektu jsou semináře a workshopy, diskuse k dokumentu se zaměstnavateli, úřady práce a ostatními aktéry místního trhu práce stejně jako osvětová a vzdělávací kampaň v médiích ( veřejnoprávní média).

Z mapování i diskusí vyplyne navržení strategie změny, a to:

• dosavadní vývojová tendence a dynamika stavu lokalit sociálního vyloučení

• principy politiky změny

• bariéry politiky změny

• postup tvorby politiky změny

Projekt podporuje u cílové skupiny osob s chronickým duševním onemocněním rozvoj pozitivního sebepojetí, posiluje možnosti jejich sociální integrace, zlepšuje jejich postavení na místním trhu práce, zvyšuje jejich šance pro návrat na trh práce přímo v místě.

Závěrečná konference 13.11.2014


Závěrečná mezinárodní konference, která se konala dne 3.12.2013 v Nosticově paláci, byla opravdu úžasná. Informace získané od zahraničních expertů z Itálie, Velké Británie a Švédska jsou jistě velkým přínosem pro nelehké nadcházející období reformy psychiatrické péče v ČR a také zaměstnávání lidí s duševním onemocněním. Díky tomu, že v těchto evropských zemích procházely reformou psychiatrické péče již v 70. letech minulého století, můžeme čerpat z jejich zkušeností. Všem účastníkům konference srdečně děkujeme za účast a těšíme se na další setkání, tentokrát opět v jednom z regionů ČR.

prezentace účastníků konference:

Actíva, Švédsko >>

CMH, Velká Británie >>

Prezentace projektu Paralelní životy >>

Jan Pfeiffer, Senior Policy MHE, Member of CPT CE, Consultant EEG >>

 

Trailer k filmu zde :

III. Vlna workshopů projektu “Paralelní životy”


WORKSHOP SEDLEC, Jůnův statek 10.11.2014

WORKSHOP MĚLNÍK, 22.10.2014

WORKSHOP TÁBOR 6.10.2014

WORKSHOP PRAHA 1.10.2014

WORKSHOP ČESKÉ BUDĚJOVICE 24.9.2014

WORKSHOP PELHŘIMOV 16.09.2014

II. Vlna workshopů projektu “Paralelní životy”


dne 23.1.2014 jsme zahájili druhou řadu regionálních workshopů projektu Paralelní životy, tentokrát přímo v pražském sídle společnosti Fokus. Účast byla skvělá a program byl nabitý. Již tradičně se nejpalčivějším tématem stala reforma psychiatrické péče, ale ani hodnocení loňských událostí v oblasti péče o duševně nemocné nezůstalo nepovšimnuto. Již teď se těšíme se na další workshop a brzy také na první výsledky natáčení filmového dokumentu ze zahraničních stáží. O všech chystaných událostech Vás budeme včas informovat nejen na našich i partnerských webových stránkách, ale také prostřednictvím tematické sítě, která má nyní již přes 300 členů. Všem děkujeme.

SETKÁNÍ TEMATICKÉ SÍTĚ 10.7.2014

WORKSHOP TÁBOR 21.5.2014

WORKSHOP ČESKÉ BUDĚJOVICE 24.4.2014

WORKSHOP OPAVA 13.03.2014

WORKSHOP MLADÁ BOLESLAV 12.02.2014

WORKSHOP PRAHA 23.01.2014

 


I. vlna workshopů projektu “Paralelní životy”


EXKLUSIVNÍ SEMINÁŘ PRAHA

dne 5.12.2013 měly zástupci komunitních center nejen z organizace Fokus, ale z celé ČR možnost zúčastnit se exklusivního semináře pod vedením zkušené lektory Jan Hutchinson z patnerské organizace CMH z Londýna. Součástí semináře bylo velmi zajímavé srovnání systému poskytování služeb v oblasti zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v Anglii a v ČR. Organizace Centre for Mental Health z UK je jednou z nejvýznamnější společností šířící metodu IPS (Individual Placement Support) s kterou sklízí velké úspěchy nejen v Anglii, ale i celosvětově. Nyní můžou účastníci semináře aplikovat metodu IPS v praxi. Velkou motivací bylo pro účastníky semináře i využití mutidisciplinárních týmů, které v Anglii dělá z metody IPS mnohem účinnější službu. Jan Hutchinson velmi děkujeme za inspirativní vedení semináře.

 


11.11. – 16.11.2013 se náš tým vydal na poslední zahraniční stáž – do UK, Londýna a Staffordshiru. Natáčení a získávání informací od našich partnerů CMH v anglii bylo plné zajímavých zjištění s nejedním překvapením. Systém péče a následné zaměstnávání lidí s duševní poruchou se i zde potýká s celou řadou překážek, přesto se máme od našich partnerů hodně co učit. Nahlédnutí přímo do praxe využívání metody IPS (Individual Placement Support) bylo velmi inspirativní a věříme, že tato metoda se bude brzy těšit popularitě i v naší zemi. Těšíme se na závěrečnou, avšak nesmírně obtížnou práci sestřihu připravovaného filmového dokumentu “Paralelní životy”. Natočeného materiálu máme více než dost, a tak se již teď můžete těšit na výsledný film, který bude hotový v první čtvrtině příštího roku.   

 


Dne 29.10.2013 proběhl další z řady regionálních workshopů – tentokrát v Plzni. Máme velikou radost, že ve všech námi navštívených regionech jsme se setkali s obrovským zájmem o náš projekt “Paralelní životy” a nejinak tomu bylo i v tomto regionu. Všem účastníkům a spolupracovníkům workshopu velmi děkujeme za účast a za pomoc. Níže můžete vidět, že účast byla opět hojná a zapojení účastníků do nelehkých diskuzí a to nejen o reformě psychiatrické péče, vždy nabídne zajímavý pohled na problematiku sociální péče daného regionu. Již teď se můžeme společně těšit na vrcholný seminář tohoto roku, který proběhne 3. prosince v Praze. O veškerých detailech Vás budeme brzy informovat a můžeme slíbit, že toto setkání bude i s účastí našich zahraničních partnerů, kteří se s námi podělí o jejich zkušenosti z oblasti sociální politiky a vývoji v dané zemi.   

prezentace některých účastníků:

Ledovec, o.s.

P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.

Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., Psychiatrická klinika  FN a LF UK v Plzni

 


Ve dnech 7. – 11. října 2013 proběhla v pořadí již druhá zahraniční stáž, jejíž součástí je i natáčení filmového dokumentu “Paralelní životy”, tentokrát u partnerské organizace v Itálii,Terstu – Trieste Mental Health Services / WHO Collaborating Centre.

Natáčení bylo plné neuvěřitelných zážitků a štáb s experty projektu Paralelní životy se o nově získané zkušenosti práce s cílovou skupinou projektu již brzy podělí na prosincovém workshopu, kde budou přítomni i samotní zahraniční partneři nejen z Itálie, ale i ze Švédska a Velké Británie.


V září náš tým navštívil švédskou partnerskou organizaci Actíva ve městě Orebro. Měli jsme možnost nahlédnout do propracovaného systému péče o osoby s duševním onemocněním ve Švédsku a zjistit, jak pracují a hlavně spolupracují poskytovatelé služeb s úřady práce, s krajskými úřady nebo se zdravotními pojišťovnami. Nesmírně zajímavé bylo také zjistit, co považují samotní švédští lidé s duševním onemocněním za důležité a jak je pro ně zásadní spolupráce všech těchto zainteresovaných subjektů.

Tento zážitek zprostředkujeme i Vám, prostřednictvím připravovaného dokumentárního filmu Paralelní životy, který uvedeme na regionálních workshopech ve druhé polovině roku 2014. A věřte, máte se na co se těšit!


Seminář projektu Paralelní životy konaný dne 12.9.2013 v Praze byl opravdu skvělý. Všem účastníkům a návštěvníkům velmi děkujeme za zapojení do diskuzí o důležitých otázkách transformace psychiatrické péče a již teď se těšíme na další setkání, které se bude konat v Plzni.

zde můžete shlédnout všechny prezentace účastníků semináře:

Fokus Praha – regionální péče v Praze >>

o.s. ESET – HELP – Praha 11,10 >>

Prezentace KTC Prahahttps://www.artmovement.cz/wp-content/uploads/2020/10/Prezentace-KTC-Praha.ppt

Psychiatrická klinika VFN >>

BONA – komunitní služby v oblasti bydlení >>

Green Dors – služby zaměstnávání v komunitních službách a okolí >>

Fokus Praha – Shrnutí přechozích pražských setkání plánů regionalizace a tvroby center duševního zdraví >>


Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na již čtvrtý seminář projektu Paralelní životy, konaný dne 12.9.2013, tentokrát přímo v Praze na půdě Magistrátu hl. m. Prahy od 9:00h. Odborný seminář bude věnovaný tématu transformace psychiatrické péče a k zaměstnávání chronicky duševně nemocných osob.  Záštitu nad seminářem převzal radní Magistrátu hl. m. Prahy Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. čehož si velmi vážíme.


Dne 19.6. proběhl třetí seminář projektu Paralelní životy, tentokrát v Jihlavě, na Krajském úřadě Kraje Vysočina, Žižkova 57. Účast na semináři byla opět enormní a i přes vysoké teploty, které ten den panovaly, byly diskuze a příspěvky velmi zajímavé a podnětné. Těšíme se na další semináře, které budou následovat hned po prázdninách a o kterých Vás budeme jistě včas informovat. Ještě jednou díky všem účastníkům a partnerům projektu a tým Art Movementu Vám všem přeje krásné léto.


Dne 6.6. proběhl již druhý seminář projektu Paralelní životy, tentokrát v Brně, v café PRÁH. Semináře se zúčastnilo na 50 hostů a celá řada řečníků. Diskuze byly nejen podnětné, ale velmi užitečné a to jak v regionálním, tak celorepublikovém měřítku. Všem zúčastněným velmi děkujeme a již teď se těšíme na seminář v Jihlavě, který se bude konat 19.6. a na který Vás tímto srdečně zveme.


Dne 28.5. proběhl první seminář z plánovaných 18ti, tentokrát v Českých Budějovicích s názvem RE:FORMA, na které záleží. Velmi nás potěšila hojná účast jak přednášejících, tak hostů a všem zúčastněným za to velmi děkujeme. Také bychom rádi poděkovali zástupcům Krajského úřadu v Českých Budějovicích, kteří poskytli na seminář nejen krásné prostory v budově úřadu, ale i milé pohoštění a zázemí.

reportáž ČT ze dne 28.5.2013 zde >>

Pořadatel: Art Movement, o.s.

je v jednání se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze,

a neziskovými organizacemi v regionech.

Odborná spolupráce a ČR partneři projektu:

FOKUS o.s.

SPIRALIS o.s.

Zahraniční partneři:

Activa,  Mr. Örjan Samuelsson, Švédsko ww.s-activa.se    

Centre for Mental Health, Jan Hutchinson, Anglie, www.centreformentalhealth.org.uk

Internation Menthal Health Collaborating  network (IMHCN), Dr. Roberto Mezzina, Itálie, imhcn@epsm-lille-metropole.fr

spolupracujeme s:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Magistráty zúčastněných měst

Úřady Práce

Vedoucí projektu:

Markéta Matoušková , Art Movement, o.s.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram