Úhel ⁸

 

 

 

Každý z nás má svůj jedinečný pohled na svět. Ačkoliv jsme si podobní v mnoha ohledech, nikdy se nechceme a ani nemůžeme stát kopiemi druhých. Přesto existuje mnoho věcí, které nás spojují a umožňují nám být zde společně. Jedním z těch spojujících prvků je Institut tvůrčí fotografie v Opavě, kde všichni studujeme a kde jsme se poprvé potkali.

 

Dalším společným prvkem jsou naše fotografie. Cíleně jsme se rozhodli upozadit individuality a hledali jsme v našem díle společný základ. Tím jsme se snažili překročit hranice osobního autorství a najít v sobě navzájem propojení. Chtěli jsme působit ne jako jednotlivci, ale jako kolektivní hlas, který má jeden společný úhel pohledu na svět. Jeden úhel pohledu na osmou.

 

 

Naše fotografie hovoří o našich niterných pocitech, o našem hledání sebe sama a nacházení smyslu ve světě, ve kterém žijeme. Vyjadřují naše emocionální stavy, naše radosti i bolesti. Snažíme se skrze ně sdílet naše příběhy a nalézt společnou jazykovou formu, která může oslovit a inspirovat ostatní. Naše fotografie jsou výrazem naší jedinečnosti, ale zároveň nám umožňují nalézt společné body, které nás sjednocují jako skupinu.

                                                                                                                                                                            

Ale naše jména vám přeci jen prozradíme.

Pokud jsme vás zaujali, zkuste nás vyhledat . . .  🙂

 

Aneta Fibingerová | Anna Veronika Křížová

Eva Mořická | Dita Valachová | Klára Krátká

Sandra Sedlecká | Tomáš Jiráček | Vendy Mlejnská

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram