Paralelní životy IV.

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA PRO OSOBY SE ZKUŠENOSTÍ S DUŠEVNÍ NEMOCÍ VE ČTYŘECH KRAJÍCH ČR 

Projekt PARALELNÍ ŽIVOTY IV. (registrační  číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006279) je zaměřený na zvýšení uplatitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu chronického duševního onemocnění na pracovním trhu. Problém dlouhodobě vysoké nezaměstnanosti této skupiny (70-90%) včetně návazných dopadů vytváří jednu z hlavních bariér opětovného zapojení do běžného života. Zapojení v zahraničí respektovaného modelu IPS (Individual Placement Support), tzn. podporovaného zaměstnávání zajistí vysokou účinnost. Opětovně navazujeme na dosavadní výsledky našeho dlouhodobého projektu Paralelní životy (Paralelní životy I, Paralelní životy IIParalelní životy III) a tentokrát míříme do Libereckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje a na Vysočinu.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

Činnosti projektu PARALELNÍ ŽIVOTY IV. jsou rozdělené podle těchto aktivit:

1. příprava cílové skupiny  

2. příprava zaměstnavatelů

3. propojení členů cílové skupiny a zaměstnavatelů, příprava tréninkových míst

4. realizace tréninků

Informační příručka pro zaměstnavatele o možnosti zaměstnávání osob se zkušeností s duševním onemocněním

Chcete-li zapojit do projektu, pište na andrea.samonilova@artmovement.cz

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram