Containera

European mobility and Materialized Information Transfer in the Post-Internet Era

Praha – Containall      Bratislava – Hotdock     Varšava – Lookout Gallery      Budapešť – Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület    Berlín – Zwitschermaschine    Curych – Soon    Řím – Label201     Vídeň – Boxircus

Jak reflektují mladí evropští umělci kulturní dědictví svých zemí? Do jaké míry ovlivňuje vnímání uměleckého díla prostředí, ve kterém je vystavováno? A do jaké míry je možné zprostit vystavované dílo všech modifikujících vlivů, které vznikají při procesu jeho přestěhování a reinstalace?

Ambicí putovního výstavního projektu Contain[era] je prozkoumat vztah mezi uměním a kontextem jeho vystavování. Klade si za cíl zhmotnit způsob sdílení informace, na který jsme si zvykli v post-internetové éře: přenos významu sdělení bez zásadních změn významu během samotného procesu přenosu.

Contain[era] představí tvorbu osmi mladých umělců z osmi evropských zemí v souboru mobilních galerií, které vzniknou z osmi lodních kontejnerů. Tyto svébytné výstavní prostory pak budou putovat na kruhové trase propojující partnerské země – Českou republikou, Slovenskem, Polskem, Maďarskem, Německem, Rakouskem, Švýcarskem a Itálií.

Mobilní galerie se stanou uzavřenými informačními jednotkami, které budou synekdochicky zastupovat uměleckou perspektivu jednotlivých zemí a budou přenášet umělecké sdělení po partnerských městech v týdenních cyklech v průběhu dvou letních měsíců 2015. Umělci budou vybíráni podle tematického zaměření na problematiku informačního přenosu a multimedialitu s důrazem na reflexi národního kulturního dědictví své země.

Poté, co jednotlivé kontejnery navštíví všechna partnerská města, se sjedou v pořadatelském městě Praze, kde vznikne unikátní prostor k diskusi o přínosech projektu. Vystavující umělci také během společného symposia vytvoří devátý kontejner jako kolektivní mezinárodní dílo.

Katarze projektu nastane v zimě – jednotliví umělci se opět představí v jednom z partnerských měst, ale tentokrát v institucionalizovaném kontextu, v prostoru jedné z partnerských galerií. Dojde tedy k reinstalaci výstav, k momentu narušení původní koncepce a tudíž k prostoru pro zkoumání základní hypotézy.

Celý výstavní projekt se bude virtuálně zrcadlit na webovém portále, kde se budou v jeho průběhu kumulovat textové, filmové a obrazové materiály z jednotlivých měst, rozhovory s umělci, teoretiky apod.

Výsledným produktem celého projektu pak bude rozsáhlý katalog obsahující odborné kritiky celého projektu i jednotlivých výstav, eseje odborníků, fotodokumentace, rozhovory s umělci, kurátory atp. Soubor postřehů a studií poskytne nový pohled na vztah reality a virtuality, národní a globální kultury a na informační přenos jako fundamentální součást post-internetové éry.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram