DUŠE TAJE II. – UKRAJINA

 

Podpora sociální soudržnosti a přátelského soužití

ukrajinských uprchlíků a dalších obyvatel HMHP

Informační leták ke stažení

 

Projekt přispívá k integraci  dětí a mládeže z Ukrajiny do nových podmínek života v ČR prostřednictvím tří  základních projektových aktivit.

Podporuje jejich začlenění a orientaci v české společnosti, pomáhá smysluplně vyplnit volný čas a naopak většinové společnosti poskytuje vhled do  života ukrajinských dětí a mládeže;

Navazuje na předchozí projekt žadatele, Dušetaje,  který byl šířeji zaměřen – na žáky a studenty s odlišným mateřským jazykem, dále jen OMJ – tedy nikoliv jen na žáky Ukrajiny ale i další minority zastoupené ve společnosti.

Zkušenost s prací s OMJ máme od 11/2021 a realizujeme je kontinuálně.

Cílem projektu je integrace dětí a mládeže z Ukrajiny do české společnosti pomocí smysluplného vyplnění volného času společně s českými vrstevníky a  nabídkou aktivizačních programů na podporu vzájemného poznávání. Projekt se soustředí na mládež z Ukrajiny  ve věku 6 – 15 let primárně, sekundárně  i do 26 let.

 

Forma projektu:

Projekt, který probíhá celoročně, má 3 základní aktivity:

 

1)    Centrum Tusarka 26 / NZDM /

pondělí – pátek , odpolední program / po vyučování /

a)     Vzdělávání dětí a mládeže z Ukrajiny / primárně 6 – 15 let, sekundárně i do 26 let; Doučování – čeština  a matematika / případně další předměty v případě zájmu, dosud největší zájem o čj a m/.

          

Volnočasové aktivity  – animační workshopy, výtvarné workshopy a jóga

Tato aktivita je zaměřena komunitně, není určena výhradně pro děti z Ukrajiny, ale je zaměřena na podporu integrace dětí z UA do české společnosti.  Vzájemné poznávání dětí. Přispívá rovněž ke zlepšení podmínek pro využití  volného času – děti a mládež získávají nové dovednosti, pracují jednotlivě i v týmu a  vytváří tak svůj společný prostor za podpory našich lektorů.

 

2)    Workshopy na podporu začlenění žáků z Ukrajiny do většinové společnosti


Obsahem workshopů jsou rolové hry, jednotlivé role a jejich obsazení budou vybrány ve spolupráci s pedagogy – každý workshop tedy bude přizpůsoben na míru konkrétní třídě – skupině dětí, jejich znalostem přizpůsobeným věku a jejich sociálnímu mikroklimatu. 

3)    Doprovodný výukový audiovizuální materiál o životě dětí z Ukrajiny a příklady významných osobností, které prošli obdobnou situací jako dnešní Ukrajinci

 

Všechny aktivity jsou pro účastníky poskytovány zdarma, aby umožnily dostatečně širokou účast cílové skupiny ze všech společenských vrstev.

     

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram