Duše Taje I. – OMJ

 

VÝCHOVA K RESPEKTU V ODLIŠNOSTECH,

ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ S ODLIŠNÍM MATEŘSKÝM JAZYKEM /OMJ/

DO BĚŽNÉ SPOLEČNOSTI

 

V tomto projektu spolupracujeme s vybranými pražskými základními školami na integraci žáků,         pro které není čeština jejich mateřským jazykem.

Chceme napomoci přijímání rozdílných kultur a zároveň zvýšit kvalitu vzdělávání dětí                          nejen s odlišným mateřským jazykem.

Naše metoda je založena na zážitkové pedagogice,

kulturním přesahu a zapojení členů místních komunit.

Projekt běží od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2023.

 

CO JE SMYSLEM PROJEKTU ?

  • vytvořit scénáře vzdělávacích inkluzivních workshopů DUŠEHRAJ
  • připravit infomateriály
  • workshopy zrealizovat pro 700 dětí na dvou pražských ZŠ
  • natočit tématické filmy
  • zorganizovat dva multižánrové inkluzivní festivaly DUŠETAJ  /prezentace žáků, diskuse                         s odborníky, storytelling známé osobnosti s OMJ, divadlo, hudba, tématické foodtrucky, atd./

 

Cílem festivalu je představit tématiku OMJ nejen žákům ZŠ, ale i celé místní komunitě.

/rodiče, ostatní členové rodin, učitelé, místní obyvatelé, podnikatelé a organizace . . ./

Rádi bychom představili to nejlepší z kultur, které se společně prolínají v dané lokalitě.

               Přidanou hodnotou projektu je prostor pro rozvíjení spolupráce, neformálních partnerství                            a také posilování vztahu dítěte k místu, kde bydlí a kam chodí do školy.

 

Projekt DUŠE TAJE je spolufinancován Evropskou unií.

Podpořen v rámci operačního programu Praha – pól růstu.

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání

prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

VÍCE INFORMACÍ O PROJEKTU

Duše Taje_plakát

 

PROJEKT REALIZUJE A POŘÁDÁ:

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram