Paralelní životy II.

ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH  VE SPOLUPRÁCI S NORSKOU UNIVERZITOU

WORSKHOPY– DOKUMENT – DISKUSE – SOUTĚŽ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Cílem projektu PARALELNÍ ŽIVOTY II. je zlepšení kvality života osob s duševním onemocněním v České republice prostřednictvím realizace systematické osvěty, vzdělávání a medializace za účelem destigmatizace osob s chronickým duševním onemocněním. Projekt rozvíjí výsledky práce a navazuje na předchozí úspěšný projekt Paralelní životy.

Motto: „Stigmatizující kampaň za ochranu společnosti před duševně nemocnými je ostudná a primitivní. Lidé s duševní poruchou je naopak třeba do společnosti integrovat.“ (listy Cyrila Höschla).

Proto jsme se v projektu PARALELNÍ ŽIVOTY II. zaměřili na rozšíření tématu nejen mezi lékaře, zdravotnický personál a zainteresované subjekty typu neziskové organizace, zástupci měst, státní správy, osoby s chronickým duševním onemocněním a veřejnost. Novinkou je zacílení také na děti a mládež mezi 12 – 25 roky, s cílem rozšířit u této skupiny povědomí o problematice atraktivní formou.

 PARALELNÍ ŽIVOTY II jsou rozdělené na několik vzájemně provázaných aktivit:

1. příprava materiálů pro kampaň
2. realizace regionálních workshopů spojených s projekcí dokumentárního filmu Paralelní životy a odbornou diskusí
3. vyhlášení soutěže o interpretaci komiksového příběhu na sociálních sítích a www projektu
4. vyhodnocení kampaně norským partnerem, posouzení dopadu destigmatizační kampaně

Partner:
Oslo and Akershus University College of Applied Sciences                  

REALIZACE

ZÁVĚREČNÁ STUDIE

Obsahuje pravidla pro vyhodnocování komunikačních a destigmatizačních programů, příklady dobré praxe a analýzu efektivnosti projektových destigmatizačních aktivit. Studie je v anglickém jazyce. Ke stažení zde


WORKSHOPY

VII. WORKSHOP
Tématem sedmého workshopu Paralelních životů II. bude přenositelnost zahraničních zkušeností s reformou psychiatrické péče do současných podmínek ČR. Poslední workshop našeho projektu se bude konat ve čtvrtek 28.1.2016 od 12.45 hod. v Psychosociálním centru Přerov (nám. Přerovského povstání 1).  I na našem sedmém setkání se můžete těšit na promítání filmového dokumentu Paralelní životy. Těšíme se na Vaši účast na posledním workshopu! POZVÁNKA ZDE

VI. WORKSHOP
Za šestým workshopem Paralelních životů II. se tentokrát vydáme na Mělník, konkrétně do zasedacího sálu Městského úřadu (náměstí Míru 51/18). V diskusi o současném stavu transformace psychiatrické péče a možnostech budoucího vývoje se setkáme ve čtvrtek 3.12.2015 od 13 hodin. Jako vždy bude součástí workshopu promítání filmového dokumentu Paralelní životy. Pořádáme opět ve spolupráci s FOKUSem Praha, o.s. POZVÁNKA ZDE

V. WORKSHOP
Příprava Center duševního zdraví v kontextu aktuální situace transformace psychiatrické péče – takové je téma pátého workshopu, který organizujeme ve spolupráci s FOKUSem Praha, o.s. Termín:  středa 18.11.2015 od 10 hod., místo setkání: sociální firma Jůnův statek (Sedlec 9, Praha – východ). Mezi pozvanými hosty jsou mj. zástupci Strategické kanceláře Ministerstva zdravotnictví České republiky. Přijďte i Vy sdílet své zkušenosti a načerpat inspiraci ! POZVÁNKA ZDE

IV. WORKSHOP
Další workshop projektu Paralelní životy II. se bude konat ve středu 11.11.2015 od 9 hodin ve Frýdku – Místku (penzion  U Křivého psa, Slezská 1079). Naším milým hostem bude bývalá peer konzultantka sociálně rehabilitačního centra Zahrada 2000. PhDr. Světlana Soldánová. Čtvrtý workshop pořádáme ve spolupráci se Sociální rehabilitací Terénní služby ZOOM (Charita Frýdek – Místek). POZVÁNKA ZDE

III. WORKSHOP
Již třetího workshopu se můžete účastnit v neděli 11.10.2015 od 14. hodin v kavárně Modrého domečku (sociální podnik o.s.Náruč) na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3 v Řevnicích. Jsme rádi, že naše pozvání přijali zástupci osob, kteří se potýkají s důsledky duševního onemocnění a mohou tak přispět do diskuse na téma destigmatizace, která bude následovat po promítání filmového dokumentu Paralelní životy. Workshop je součástí prvního ročníku CrazyFilmFestu, který chce přispět k bourání předsudků, s nimiž se setkávají lidí s duševním onemocněním. POZVÁNKA ZDE

II. WORKSHOP
Druhý workshop projektu Paralelní životy II. s promítáním filmového dokumentu se tentokrát uskuteční v Plzni na letošních Dnech pro duševních zdraví. V neděli 4.10.2015 Vás zveme od 15.30 do kulturního prostoru Moving Station/Hemžící se zastávkanádraží Jižní předměstí, most Ivana Magora Jirouse 2 v Plzni. Festival Dny pro duševní zdraví 2015 je určen pro širokou veřejnost a proto jsme tentokrát k účasti na workshopu přizvali odborníky z oblasti psychiatrie, kteří jsou připraveni zodpovědět na Vaše dotazy z oblasti duševního zdraví v následné diskusi. POZVÁNKA ZDE

I. WORKSHOP
Zveme Vás na workshop projektu Paralelní životy II., který se bude konat ve středu 23.9.2015 od 14 do 17 hodin v Písku. V Městské knihovně (Alšovo náměstí 85/14, Písek) na Vás čeká inspirativní přednáška o duševním zdraví, projekce filmového dokumentu Paralelní životy a odborná diskuse k aktuálním problémům destigmatizace a deinstitucionalizace péče o lidi s duševním onemocněním. K diskusi jsou přizváni zástupci státní správy, lékaři, neziskové organizace, osoby s chronickým duševním onemocněním a široká veřejnost. Těšíme se na Vaši účast ! POZVÁNKA ZDE

TISKOVÉ ZPRÁVY


SOUTĚŽ

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE !
Dne 6.11.2015 byla na www projektu Paralelní životy II. a na jeho sociálních sítích vyhlášena soutěž o nejlepší interpretaci komiksového příběhu na téma integrace lidí s duševním onemocněním do většinové společnosti (viz níže).

Komiksy všech řádně zaregistrovaných účastníků byly po ukončení soutěže předány hodnotící komisi, která vybrala 6 nejlepších (bez určení pořadí). Výhercům byla e-mailem oznámena jejich výhra: volná vstupenka pro 1 osobu na filmovou výstavu Davida Cronenberga Evolution, dále informační brožura a plakát k této výstavě. Výhru si budou moci výherci vyzvednout od 1.4.2016 do konce výstavy na pokladně po nahlášení  jména výherce. Výstava se koná v Domě U kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze do 17.7.2016. Všem výhercům gratulujeme !

Na výherní komiksy  se můžete podívat zde:
Komiks výherce 1 – Urbánková Monika, komiks výherce 2 – Vendula Slívová, komiks výherce 3 – Janas Zborovská, komiks výherce 4 – Karel Čábel, komiks výherce 5 – Šárka Malošíková, komiks výherce 6 – Martin Král

SOUTĚŽ – KOMIKS !

Zapojte se do naší soutěže o nejlepší interpretaci komiksového příběhu od Galiny Miklínové (cena Magnesia Litera za „Lichožrouty“) ! Komiks na téma integrace lidí s duševním onemocněním do většinové společnosti vznikl jako součást projektu Paralelní životy II.

Podmínky soutěže: účastnit se může každý, kdo zašle svou verzi komiksového příběhu na níže uvedené kontakty do konce března 2016 spolu s kontakty (jméno, email nebo adresa, případně i telefon).

KOMIKS KE STAŽENÍ (v pdf)

Konec soutěže: 31.3.2016. Po vyhodnocení interpetací komiksu všech účastníků soutěže vyhlásíme 5 nejlepších autorů – výherců, na které čekají zajímavé ceny ! Jejich pojetí komiksového příběhu zároveň zveřejníme na našich webových stránkách. Pro aktuální informace sledujte naše www a sociální sítě.

Kontakty: e-mail: dagmar.skupova@artmovement.cz,
adresa: Art Movement, o.s.,Bubenská 1/1477, 170 00 Praha 7

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram