Tim Burton a jeho svět

28. 3. – 3. 8. 2014

Galerie hlavního města Prahy
Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské náměstí 13
Praha 1

Slovo producentek Kateřiny Riley a Markéty Matouškové:

dovolte nám jménem všech, kteří se podíleli na výstavě „Tim Burton a jeho svět„, poděkovat za Vaši neutuchající podporu, nadšení a všechny pozitivní komentáře. Na výstavu Vás přišlo 107 000!!!! a výstava se tak stala nejen nejnavštěvovanější výstavou roku 2014, ale dostala se i na seznam TOP výstav v historii ČR.

DĚKUJEME!!!

Svět Tima Burtona: slovo kurátorky

Tato výstava, čerpající materiál ze soukromého archivu Tima Burtona a představující souhrn umělcovy tvorby od dětských let do dneška, přináší 500 kreseb, maleb, fotografií, skicářů, animovaných děl a sochařských instalací se zaměřením na výtvarná témata a motivy opakovaně rezonující v rozmanitých postavách a světech známých z Burtonovy výtvarné i filmové tvorby.

Tim Burton byl dříve známý prakticky výlučně díky své filmové tvorbě, tedy snímkům jako Beetlejuice (1988), Batman (1989), Střihoruký Edward (1990), Ukradené Vánoce Tima Burtona (1993), Ed Wood (1994), Velká ryba (2003), Mrtvá nevěsta (2005) či Sweeney Todd (2007), mezinárodní výstava Burtonovy výtvarné tvorby za poslední čtyři roky je přehlídkou postihující celé rozpětí jeho tvůrčího úsilí a podávající obraz všestranného umělce, jehož ojedinělá vize prostupuje hranice mezi výtvarnými technikami a žánry.

Výstava přináší svědectví o umělcově nenapodobitelném stylu pramenícím z Burtonovy svébytné výchozí perspektivy. Jeho kříženci lidských bytostí, zvířat a strojů vyvolávají asociace s výtvory jakéhosi umělecky disponovaného doktora Frankensteina obdařeného nespoutanou fantazií. Výrazným rysem Burtonovy výtvarné i filmové tvorby je interakce hororových prvků a humoru, vpravdě „karnevalová“ tematika, v níž se snoubí komedie s groteskou a jež je přítomná v řadě jeho projektů, od Batmana až po Alenku v říši divů (2010). Snad nejvýraznější a nejznámější z jeho motivů – totiž ona jímavá melancholie Burtonových ikonických postav nepochopených outsiderů, od Střihorukého Edwarda či Jacka Skellingtona až po Mrtvou nevěstu či Frankenweenieho – je na výstavě výmluvně zpřítomněn v souboru kreseb.

Timothy Walter Burton (nar. 1958) vyrůstal v kalifornském Burbanku, v homogenním typicky americkém předměstském prostředí, jehož atmosféra Burtona přímo nutila hledat úlevu a únik z okolní ospalé nudy. Burton tehdy čerpal zárodky prvotní inspirace z televizních filmů, novinových komiksů, školních legend a fám i dalších forem populární kultury, ale i z přímých zážitků z období různých svátků (kdy se domy a travnaté plochy domovské čtvrti odívaly do slavnostní výzdoby), aby posléze, již v raném mládí, přetavil jejich celoživotní působení do výtvarného projevu. Již Burtonovy dětské kresby vypovídají o šíři jeho talentu a vedou nás k odkazům na tvorbu jeho předchůdců, mimo jiné například klasických karikaturistů a ilustrátorů Edwarda Goreyho, Charlese Addamse, Dona Martina či Theodora Geisela. Mezi další zdroje inspirace prostupující napříč Burtonovým dílem patří i japonské filmové příběhy o bájných příšerách, díla expresionistické kinematografie, hororové filmy hollywoodských studií Universal a tvorba mistrů filmového napětí Williama Castla a Vincenta Price.

Výstava „Tim Burton a jeho svět“ nabízí exponáty spojené s jeho nejproslulejšími filmy a knižními projekty, jako jsou Ukradené Vánoce či Melancholická smrt ústřičného chlapce a jiné příběhy (1997), ale představuje i jeho dosud nikdy nezveřejněnou tvorbu, a nabízí tedy veřejnosti podnětnou příležitost k opravdu hlubinnému ponoru do svrchovaně svébytného a jedinečného díla tohoto umělce.

„Tim Burton a jeho svět“ je organizován nezávislou kurátorkou Jenny He ve spolupráci s Tim Burton Productions.

 

Partneři výstavy:

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram