VR FILM – úhel pohledu 360°

 

Krátký interaktivní 3D film do VR brýlí, 4 minuty 10 vteřin

Námět, režie, produkce, zvuk: Klára Jakubová
Asistent režie: Henrich Žucha
Kamera, postprodukce 360: Marek Stolarčík www.vyrobilo.sk
Asistent produkce: Michaela Všetečková
Kostýmy a masky: Iveta Petrikovičová

Cílem tohoto interaktivního filmu je upoutat pozornost na téma duševního zdraví skrze nové technologie mladou generaci. 4-minutový film je zároveň intenzivní zhuštěnou sondou do světa duševně nemocných lidí, do jejich vzpomínek, prožitků, představ a snů. Vizuální složka je ilustrativní podobenství toho, že každý příběh duševně nemocného člověka má dvě strany mince – nemocnou a zdravou.

Někteří lidé totiž trpí duševní nemocí, a přesto se mohou vrátit do plnohodnotného života. Někteří stále hledají cestu. A jiní přehodnotili své priority, život přijali s tím, co jim nabízí, a dokáží se s mírnými výkyvy radovat. Duševní nemoc nebo bolest není často ani vidět.

Divák je postupně pohlcen autentickými výpověďmi, které se vrství. Sám si volí, na který příběh, vzpomínku, sen a přání se svým vnímáním zaměří. Pohybem – otáčením se v prostoru – určuje, který zvuk uslyší.

Obrazová složka má dvě roviny – prostor pokoje psychiatrické nemocnice, kde jsou pacienty ti samí lidé, které pak vidíme na druhé straně na rozkvetlé louce v jejich zdravém světě, kde má každý nějakou profesi, sen, skutečný život.

Obraz je metaforou,dokumentární rovinu naplňují zvukové nahrávky lidí s vlastní zkušeností, které jsou komponované z jejich pečlivě vyskládaných úryvků jako vlny.

Do vytváření tohoto projektu bylo zapojeno celkem 8 herců a 11 lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

Film je prezentován jako součást festivalu o duševním zdraví, stejně tak na přednáškách pro veřejnost a workshopech pro školy.

 


 


 


 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram