Základním školám nabízíme pestrý jednodenní workshop zaměřený na téma duševního zdraví. Workshop se skládá z několika rovin, aby co nejvíce oslovil studenty do hloubky:

.

ÚVOD: Edukativně – odborná část

Odborník seznamuje studenty s tématem psychiky a vnitřního světa každého člověka. Na příkladech z běžného života ilustruje, jak vnímáme sebe a své okolí a jak pracujeme se svými emocemi. Následuje úvod do problematiky duševních nemocí. Každá skupina se liší svými zkušenostmi, a tak se obsah interaktivně přizpůsobuje úrovni publika.

V této části je také představeno několik vybraných duševních onemocnění, s kterými se lidé ve věku 13 – 20 let nejvíce potýkají (Schizofrenie, Bipolární porucha (BAP), pod starším označením maniodepresivní psychóza (MDP), maniodeprese (MD), Hraniční porucha osobnosti, označuje se též jako hraniční typ emočně nestabilní osobnosti (HPO), Poruchy příjmu potravy (PPP), Deprese – Úzkost – Strach, Sebepoškozování, obsedantně–kompulzivní porucha zkratkou OCD).

 

OSOBNÍ PŘÍBĚH: Edukativně – narativní část 

Peer konzultant sdílí svůj osobní příběh se studenty. Peer konzultanti jsou osoby s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, kteří jsou schopni předat své zkušenosti ostatním lidem. Využívají svoji zkušenost k podpoře dalších lidí a posilování jejich naděje. Pro studenty bývá setkání s těmito lidmi nejsilnějším momentem a přispívá k větší toleranci a empatii vůči lidem s duševními problémy.

 

 

 INTERAKTIVNÍ HRA: Edukativně – zážitková část

Zážitkovou hrou chceme co nejvíce přiblížit mladým lidem různé druhy duševních poruch. Zábavnou formou tak dochází k obohacení a předání nových informací a poznatků. Skrze společnou hru se studenti seznamují s jednotlivými duševními nemocemi a jejich nejčastějšími projevy.

 

PREVENCE: Edukativně – preventivní část

Se studenty se diskutuje o  důležitosti duševní hygieny – o tom, jak posilovat své duševní zdraví, jak si v životě nastavit správně hodnoty, jak udržovat zdravé mezilidské vztahy a čemu se v rámci zachování své duševní rovnováhy raději vyhnout. 

Pro workshop se snažíme ve spolupráci se školou zajistit ideální podmínky tak, aby se studenti cítili pohodlně a bezpečně. 

 

Cílem workshopu je zlepšit porozumění vůči lidem s duševním onemocněním, odstranit ze společnosti stigmata, ale také vzbudit zájem o vlastní duševní zdraví a přijmout tak zodpovědnost za sebe a svůj život.

 

Pokud byste měli zájem o uskutečnění preventivních workshopů pro žáky 8. a 9. ročníku na Vaší základní škole, ozvěte se nám. 🙂

Kontakt: Michaela Všetečková, michaela.vseteckova@artmovement.cz