Animační workshopy

 

Jak vzniká animace, jaké jsou animační techniky, práce v týmu, tvorba vlastního krátkého filmu pod vedením zkušených lektorů . . .

Pomocí animace lze jednoduše a názorně postihnout aspekty, které by jinak vyžadovaly zdlouhavé a únavné vysvětlování. Animované dílko může také představovat oživení a nový pohled při prezentaci výsledků vašeho tvořivého úsilí.

 

Animační techniky, které nabízíme:

  • Kreslená animace na prosvětlovacích destičkách
  • Plošková / papírková animace
  • Stop motion animace /animace s předměty okolo nás/
  • Pixilace
  • Animace plastelíny, písku, přírodnin a jiných materiálů

 

     

How animation is created, what are animation techniques, working in a team, creating your own short film under the guidance of experienced lecturers . . .

Using animation, aspects that would otherwise require lengthy and tedious explanations can be covered in a simple and visual way. An animated piece can also provide a refreshing and fresh perspective when presenting the results of your creative efforts.

 

Animation techniques we offer:

  • Cartoon animation on transparencies
  • Flat / paper animation
  • Stop motion animation /animation with objects around us/
  • Pixilation
  • Animation with plasticine, sand, natural materials and other materials

 

Říjen

10. 10. 2022, 13:30 hod.

17. 10. 2022, 13:30 hod.

 

Listopad

14. 11. 2022, 13:30 hod.

21. 11. 2022, 13:30 hod.

 

Prosinec

12. 12 .2022, 13:30 hod.

19. 12. 2022, 13:30 hod.

 

Leden

16. 01 .2023, 13:30 hod.

30. 1. 2023, 13:30 hod.

 

Únor

06. 02 .2023, 13:30 hod

27. 02 .2023, 13:30 hod.

 

Březen

06. 03. 2023, 13:30 hod

 

Duben v Oslu

23.4.2023, 17:30 hod

OSLO, Salt, Pyramide

https://www.salted.no/pyramiden-english

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram