ICANA WORKSHOPY

ANIMAČNÍ WORKSHOP

 

Jak vzniká animace, jaké jsou animační techniky, práce v týmu, tvorba vlastního krátkého filmu pod vedením zkušených lektorů . . .

Pomocí animace lze jednoduše a názorně postihnout aspekty, které by jinak vyžadovaly zdlouhavé a únavné vysvětlování. Animované dílko může také představovat oživení a nový pohled při prezentaci výsledků vašeho tvořivého úsilí.

 

Animační techniky, které nabízíme:

  • Kreslená animace na prosvětlovacích destičkách
  • Plošková / papírková animace
  • Stop motion animace /animace s předměty okolo nás/
  • Pixilace
  • Animace plastelíny, písku, přírodnin a jiných materiálů

 

     

How animation is created, what are animation techniques, working in a team, creating your own short film under the guidance of experienced lecturers . . .

Using animation, aspects that would otherwise require lengthy and tedious explanations can be covered in a simple and visual way. An animated piece can also provide a refreshing and fresh perspective when presenting the results of your creative efforts.

Animation techniques we offer:

  • Cartoon animation on transparencies
  • Flat / paper animation
  • Stop motion animation /animation with objects around us/
  • Pixilation
  • Animation with plasticine, sand, natural materials and other materials                                       

 

Říjen

10. 10. 2022, 13.30 hod

17. 10. 2022, 13.30 hod

 

Listopad

14. 11. 2022, 13.30 hod

21. 11. 2022, 13.30 hod

 

Prosinec

12. 12 .2022, 13.30 hod

19. 12. 2022, 13.30 hod

 

Leden

16. 01 .2023, 13.30 hod

30. 1. 2023, 13.30 hod

 

Únor

06. 02 .2023, 13.30 hod

27. 02 .2023, 13.30 hod

 

Březen

06. 03. 2023, 13.30 hod

 

Duben v Oslu

23. 4. 2023, 17.30 hod

OSLO, Salt, Pyramide

https://www.salted.no/pyramiden-english

 

 

ARTE ATELIÉR 

ČERVENEC 

26. 7. 2023, 17.00 hod

Tvorba jakéhokoliv druhu je skvělou cestou k sebepoznání a k setkání se s naší  
bytostnou podstatou. Dokáže nás osvobodit od svazujících myšlenek, uvolňuje psychické napětí a může tak být prostředkem k léčení a uzdravování. Ateliér nám umožní hrát si a experimentovat s naší vlastní fantazií, barvou, příběhem, tvarem nebo vlastními emocemi a pocity. Budeme pracovat různými výtvarnými technikami. Tvůrčí proces můžeme obohatit slovem i pohybem. Prostor bude i pro sdílení. Výtvarné tvoření je skvělým nástrojem pro relaxaci, ale může nám i pomoci uvědomit si skrytá naše traumata a zrovna tak i sílu a bohatství naší osobnosti. 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram