SOCIÁLNÍ REHABILITACE

 

Sociální rehabilitace 

KDO VŠECHNO NÁS MŮŽE NAVŠTÍVIT ?

Dospělé osoby ve věku 26 a více let z hlavního města Prahy, primárně z území městské části Praha 7 a sousedících čtvrtí, s chronickým duševním onemocněním, nebo procházející psychickou krizí, tzn. jedná se o kombinaci osob, které mohou mít dlouhodobou zkušenost se sociální izolací, způsobenou dopady /diagnostikované/ nemoci, ale i osob, které zažívají stav subjektivní duševní nepohody a na které mají aktivity sociální rehabilitace preventivní účinek.

Pojem chronické duševní onemocnění zahrnuje celou škálu psychický poruch /od depresí, fobií, obsedantně-nutkavých poruch po schizofrenii/, způsobených různými vlivy /reakce na obtížnou životní situaci – např. dlouhodobá nezaměstnanost, sociální izolace, atd., užívání psychoaktivních látek, fyziologické změny/.

Do služeb sociální rehabilitace jsou zahrnuty, jak osoby se zkušeností s chronickým duševním onemocněním, diagnostikovaným podle Mezinárodní klasifikace nemocí /1O. revize (FOO-F99) Světové zdravotnické organizace/, tak i ti, kteří diagnostikováni nejsou, ale dopady situace je činí, nebo do budoucna mohou činit osobami závislými na pomoci jiných.

 

KDY NÁS MŮŽETE NAVŠTÍVIT ?

PO – PÁ od 10 – 12 hodin / kromě státních svátků /

 

KAM ZA NÁMI MŮŽEŠ DORAZIT ? / stačí zazvonit na zvonek 🙂 /

Tusarova 1521/26, Praha 7 – Holešovice, 170 00

 

NAŠE cíle:

  • Naším posláním je podpora osob s duševním onemocněním, aby žili spokojeným a soběstačným způsobem života bez sociálního vyloučení, a to skrze kombinaci profesionální podpory a kulturních aktivit.
  • Cílem služby je podpořená a do společnosti začleněná osoba, která je schopná řešit samostatně každodenní životní situace. Minimálním cílovým stavem spolupráce je zastavit zhoršování nepříznivé sociální situace osoby. Optimálním cílovým stavem je zlepšení její životní úrovně a zapojení do společnosti.

Naše zásady:

respektujeme vaši volbu – vždy se s vámi domlouváme na tom, co byste chtěli
nestranný přístup – přistupujeme k vám bez předsudků
individuální podpora
flexibilita – reagujeme pružně na vaše potřeby
týmová spolupráce

 

Činnost dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu
, soběstačnosti
a dalších činností 

  vedoucích k sociálnímu začlenění /s důrazem na dovednosti nezbytné k úředním
  úkonům – základní orientace na úřadech, vyplňování formulářů, základy finanční
  gramotnosti, orientaci a pohybu po městě, atp./,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím /nácvik práce s PC, moderní
   komunikační prostředky, simulace společenských jevů a nácvik různých situací
   v zaměstnání, u lékaře, v rodině, ve volnočasových aktivitách, vyjednávací
  techniky, asertivita, pohovor u zaměstnání, atd./, uživatelé dále mají možnost se
  účastnit dalších aktivit organizace 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti /výtvarné workshopy, projekce filmů
   s následnou diskusí, zážitkové instalace s průvodci z řad peerů, poslech hudby,
   podpora vlastní exprese/,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů·při obstarávání osobních záležitostí
  /např. dokončení nebo rozšíření vzdělávání, rekvalifikace a hledání pracovního
  uplatnění, odborné pomoci a řešení nouzové bytové situace, vyhledávání
  informací k aktuální situaci klienta – další odborná pomoc, atd./.

 

INFORMAČNÍ LETÁK ke stažení

 

MŮŽETE NÁS KONTAKTOVAT . . .                                            

email: tusarka26@artmovement.cz

tel: + 420 728 885 031

 

 

PROGRAM CENTRA

 

PONDĚLÍ – PÁTEK nabízíme všem zájemcům  pravidelný program aktivit.

/ JÓGA, TANEČNÍ WORKSHOP /

 

 

KAPACITA na workshopy OMEZENÁ !

PROSÍME na jednotlivé lekce se hlásit na:

tusarka26@artmovement.cz, + 420 728 885 031 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Michaela Všetečková, + 420 728 885 031, michaela.vseteckova@artmovement.cz

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram