SOCIÁLNÍ REHABILITACE

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS od 1. 11. 2022

PRAVIDELNÝ PROGRAM 

 

Poslání služby

Naším posláním je podpora osob s duševním onemocněním, aby žili spokojeným a soběstačným způsobem života bez sociálního vyloučení, a to skrze kombinaci profesionální podpory a kulturních aktivit.

Cíle služby:

Cílem služby je podpořená a do společnosti začleněná osoba, která je schopná řešit samostatně každodenní životní situace. Minimálním cílovým stavem spolupráce je zastavit zhoršování nepříznivé sociální situace osoby. Optimálním cílovým stavem je zlepšení její životní úrovně a zapojení do společnosti.

Kdo je uživatel služby /cílová skupina/ ?

Dospělé osoby z hlavního města Prahy, primárně z území městské části Praha 7
a sousedících čtvrtí, s chronickým duševním onemocněním, nebo procházející psychickou krizí, tzn. jedná se o kombinaci osob které mohou mít dlouhodobou zkušenost se sociální izolací, způsobenou dopady (diagnostikované) nemoci, ale i osob, které zažívají stav subjektivní duševní nepohody a na které mají aktivity sociální rehabilitace preventivní účinek.
Pojem chronické duševní onemocnění zahrnuje celou škálu psychický poruch (od depresí, fobií, obsedantně-nutkavých poruch po schizofrenii) způsobených různými vlivy (reakce na obtížnou životní situaci – např. dlouhodobá nezaměstnanost, sociální izolace, atd., užívání psychoaktivních látek, fyziologické změny).
Do služeb sociální rehabilitace jsou zahrnuty jak osoby se zkušeností s chronickým duševním onemocněním, diagnostikovaným podle Mezinárodní klasifikace nemocí, 1O. revize (FOO-F99) Světové zdravotnické organizace, tak i ty, které diagnostikovány nejsou, ale dopady situace je činí nebo do budoucna mohou činit osobami závislými na pomoci jiných.

Naše zásady:
– respektujeme vaši volbu – vždy se s vámi domlouváme na tom, co byste chtěli
– nestranný přístup – přistupujeme k Vám bez předsudků
– individuální podpora
– flexibilita – reagujeme pružně na vaše potřeby
– týmová spolupráce

Činnost dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
– nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 
  vedoucích k sociálnímu začlenění (s důrazem na dovednosti nezbytné k úředním
  úkonům – základní orientace v úřadech, vyplňování formulářů, k základům finanční
  gramotnosti, orientaci a pohybu po městě, atp.),
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (nácvik práce s PC, moderní
   komunikační prostředky, simulace společenských jevů a nácvik různých situací
   v zaměstnání, u lékaře, v rodině, volnočasových aktivitách, vyjednávací
  techniky, asertivita, pohovor u zaměstnání, atd.), uživatelé dále mají možnost se
  účastnit dalších aktivit organizace 
– výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (výtvarné workshopy, projekce filmů
   s následnou diskusí, zážitkové instalace s průvodci z řadu peerů, poslech hudby,
   podpora vlastní exprese),
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů· a při obstarávání osobních záležitostí
  (např. dokončení nebo rozšíření vzdělávání, rekvalifikace a hledání pracovního
  uplatnění, odborné pomoci a řešení nouzové bytové situace, vyhledávání
  informací k aktuální situaci klienta – další odborná pomoc, atd.).

KONTAKTY:
Sídlíme na adrese: Tusarova 1521/26
Praha 7 – Holešovice 170 00


PO – PÁ od 10 do 12 hodin /kromě státních svátků/
email: info@artmovement.cz

Informační leták ke stažení zde
Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby ke stažení zde