Sociální rehabilitace pro dospělé

 

Sociální rehabilitace 

KDO NÁS MŮŽE NAVŠTÍVIT ?

Dospělé osoby ve věku 26 a více let z hlavního města Prahy, primárně z území městské části Praha 7 a sousedících čtvrtí, s chronickým duševním onemocněním, nebo procházející psychickou krizí, tzn. jedná se o kombinaci osob, které mohou mít dlouhodobou zkušenost se sociální izolací, způsobenou dopady /diagnostikované/ nemoci, ale i osob, které zažívají stav subjektivní duševní nepohody a na které mají aktivity sociální rehabilitace preventivní účinek.

Pojem chronické duševní onemocnění zahrnuje celou škálu psychický poruch /od depresí, fobií, obsedantně-nutkavých poruch po schizofrenii/, způsobených různými vlivy /reakce na obtížnou životní situaci – např. dlouhodobá nezaměstnanost, sociální izolace, atd., užívání psychoaktivních látek, fyziologické změny/.

Do služby sociální rehabilitace jsou zahrnuty jak osoby se zkušeností s chronickým duševním onemocněním diagnostikovaným podle Mezinárodní klasifikace nemocí /1O. revize (FOO-F99) Světové zdravotnické organizace/  tak i ti, kteří diagnostikováni nejsou, ale dopady situace je činí závislými na pomoci druhých.

 

KDY NÁS MŮŽETE NAVŠTÍVIT ?

PO – PÁ od 10 – 12 hodin / kromě státních svátků /

 

KAM ZA NÁMI MŮŽETE DORAZIT ? / stačí zazvonit na zvonek 🙂 /

Tusarova 1521/26, Praha 7 – Holešovice, 170 00

 

NAŠÍM POSLÁNÍM je podpora osob s duševním onemocněním, aby žily spokojeným a soběstačným způsobem života bez sociálního vyloučení, a to skrze kombinaci profesionální podpory a uměleckých aktivit.

 

CÍLEM SLUŽBY je podpora a začlenění osoby, která je schopna řešit samostatně každodenní životní situace. Minimálním cílovým stavem spolupráce je zastavit zhoršování nepříznivé sociální situace osoby. Optimálním cílovým stavem je zlepšení její životní úrovně.

Naše zásady:

respektujeme vaši volbu – vždy se s vámi domlouváme na tom, co byste chtěli
nestranný přístup – přistupujeme k vám bez předsudků
individuální podpora
flexibilita – reagujeme pružně na vaše potřeby
týmová spolupráce

 

Činnost dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti
a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění /s důrazem na dovednosti nezbytné k úředním úkonům – základní orientace na úřadech, vyplňování formulářů, základy finanční gramotnosti, orientaci a pohybu po městě, atp./,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím /nácvik práce s PC, moderní komunikační prostředky, simulace společenských jevů a nácvik různých situací v zaměstnání, u lékaře, v rodině, ve volnočasových aktivitách, vyjednávací techniky, asertivita, pohovor u zaměstnání, atd./, uživatelé dále mají možnost se účastnit dalších aktivit organizace výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti /výtvarné workshopy, projekce filmů s následnou diskusí, zážitkové instalace s průvodci z řad peerů, poslech hudby, podpora vlastní exprese/, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů·při obstarávání osobních záležitostí /např. dokončení nebo rozšíření vzdělávání, rekvalifikace a hledání pracovního uplatnění, odborné pomoci a řešení nouzové bytové situace, vyhledávání informací k aktuální situaci klienta – další odborná pomoc, atd./.

 

INFORMAČNÍ LETÁK ke stažení

 

MŮŽETE NÁS KONTAKTOVAT . . .  

email: tusarka26@artmovement.cz

 

 

 

PROGRAM AKTIVIT

 

PONDĚLÍ – ČTVRTEK nabízíme všem zájemcům  pravidelný program aktivit.

 

Kapacita na workshopy a lekce je omezena.

Své místo si rezervujte: tusarka26@artmovement.cz

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram