Civic minds

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie, Višegradského fondu, Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy
                           

Záštita místopředsedy vlády a Ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga

WORKSHOPY / VÝSTAVA / FILMY

Mezinárodní putovní projekt

Praha, Bratislava, Vídeň, Krakov 2012

Představení projektu 

Co jsme? Jací jsme? Co formuje naše emoce a postoje v dnešní zmatené době? Jak se na nás podepisuje současná společnost? Jaké vyznáváme hodnoty?

Projekt Civic Minds by měl poukazovat na to nejzákladnější – na lidi a jejich emoce. Zároveň má ambice emoce vyvolávat, probouzet v lidech otázky, dát šanci uvědomit si alespoň na okamžik sebe sama i své okolí a konfrontovat se s ním.

Ve čtyřech zemích vystavujeme a ztvárňujeme základní lidské emoce – strach, hněv, radost, smutek, znechucení, překvapení…

Projekt Civic Minds je putovní projekt, který se skládá z workshopů animace, výstavy fotografií a projekce filmů. Projekt je podporován z programu EU Evropa pro občany a je připravován ve spolupráci se zahraničními partnery.

Civic Minds navštíví následující města, v každém z nich potrvá 14 dní a pro návštěvníky bude zcela zdarma:

 • Praha 23.5. – 5.6. 2012
 • Bratislava 5.9. – 18.9. 2012
 • Vídeň 20.9. – 3.10. 2012
 • Krakov 11.10. – 24.10. 2012

Obsah projektu 

WORKSHOPY ANIMACE – TVORBA ANIMOVANÝCH FILMŮ

 • krátký animovaný film jako prostředek pro ztvárnění emocí je ideální – lze v něm zachytit konkrétní i abstraktní, účastník si vystačí se svojí imaginací a snahou, výsledek je mezinárodně srozumitelný
 • workshop povedou zkušení lektoři, kteří mají zkušenost jak s výukou tvorby animovaného filmu tak s rozvojem kreativity
 • účastníkům bude osvětlen princip animovaného filmu jako takového, seznámení s profesionálním postupem při výrobě filmu

 • (příprava námětu, scénáře, technického scénáře, výtvarného materiálu, samotné natáčení, střih, postprodukce…), představí se jim rozličné technologie, které lze aplikovat při natáčení animovaných filmů (např. přímé kreslení pod kamerou, plošková animace, základy kreslené animace, práce s plastelínou, pixilace jak předmětů, tak herců, loutková animace, ploška v plánech)
 • tyto poznatky pak budou moci uplatnit při vlastní tvorbě, a to za použití různých technik animace
 • workshopy potrvají v každém městě celkem 3 celé dny
 • workshopy jsou určeny pro více cílových skupin, zúčastnit se můžou jak děti tak dospělí, jak zdraví, tak handicapovaní – různí lidé z různého sociálního prostředí
 • hotové filmy budou zpracované a umístěné na www stránkách projektu

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 

Výstava umožňuje pohled dovnitř, a zrcadlí život venku, a tato konfrontace vede k zamyšlení. Fotografie má schopnost zastavit čas, a fotografovo vidění je ostré, nesmlouvavé, ale shovívavé, odkrývá naše emoce s citlivým porozuměním, ale nemoralizuje, nedává odpověď. Vtipně, a přesto vážně odhaluje tvář současného světa, snímá jeho masku, aby pod ní přece jen nalezl lidskost.

 • na výstavě budou prezentovány velkoplošné fotografie zachycující lidské emoce – strach, hněv, radost, smutek, znechucení, překvapení
 • tématem výstavy je sledování lidských emocí skrze objektiv fotoaparátu
 • výstava vzniká ve spolupráci s VŠUP
 • soubor fotografií budou tvořit díla evropských tvůrců

PÁSMO KRÁTKÝCH FILMŮ

 • pásmo krátkých filmů vznikne ve spolupráci s domácími i zahraničními filmovými festivaly
 • ústředním tématem budou opět lidské emoce – jejich zobrazování a evokování
 • k shlédnutí budou též filmy účastníků z předchozích workshopů – pro inspiraci, porovnání a propojení účastníků
 • projekce filmů bude probíhat ve stejném prostoru jako výstava

Cílová skupina

CIVIC MINDS MÁ TYTO HLAVNÍ CÍLE:

 • podpora mezikulturního dialogu skrze to nejzákladnější co mají lidé společného – skrze lidské emoce
 • rozvoj kreativity, invence a imaginace
 • zachycení kulturní různorodosti ve vybraných zemích a jejich spojení v jednom projektu prostřednictvím třech různých kulturních aktivit
 • shlédnout filmy a výstavu bude moci široká veřejnost, důraz bude kladen na současnou mladou generaci (15 – 30 let)
 • účastníky workshopu budou – děti, studenti a teenageři, zainteresovaná veřejnost, handicapovaní
 • podpora rozvoje kreativity handicapovaných osob a jejich začlenění do mezinárodního kulturního projektu, kde budou moci tvořit společně s nehandicapovanými, svou práci porovnat a navázat tak spolu kontakt skrze tento projekt

Záštity v partnerství

Záštitu projektu Civic Minds doposud poskytli:

Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí

Civic Minds vzniká ve spolupráci s následujícími organizacemi:

Civic Minds vzniká ve spolupráci s zahraničními partnery:


REALIZACE:

KRAKOV
Fundacja Magazyn Kultury, ul. Józefa 17 (Kolanko No 6), Krakov: 11. – 24.10.2012

                 

       


VÍDEŇ
Galerie am Park, Leniengasse 2a, 1060 Wien: 01.10. – 07.10 2012, 
Kulturdrogerie, Gentzgasse 86-88, 1180 Wien:08.10 – 14.10.2012

Předposlední slavnostní zahájení mezinárodního putovního projektu Civic Minds ve Vídni proběhlo dne 02.10. v Galerii am Park.

    

       


BRATISLAVA
Projekt Civic Minds v kulturním domě Dunaj v Bratislavě je u konce.

 

Všem návštěvníkům velmi děkujeme za jejich přízeň a těšíme se na Vás při pokračování projektu tentokrát ve Vídni.

Kulturní dům Dunaj 5.9. – 18.9. 2012

 

Slavnostní zahájení mezinárodního putovního projektu Civic Minds v Bratislavě proběhlo dne 5.9. v Kulturním domě Dunaj.

                  


PRAHA

Projekt Civic Minds v pražské galerii U Prstenu je u konce.

 

Všem návštěvníkům velmi děkujeme za jejich přízeň a těšíme se na Vás při brzkém pokračování projektu.


 

Slavnostní zahájení mezinárodního putovního projektu Civic Minds proběhlo dne 23.5. v Galerii u Prstenu na Praze 1.

    

video ze slavnostního zahájení: 

 

Organizátoři a kontakty

Civic Minds organizuje občanské sdružení   Art Movement, jehož hlavním záměrem je podpora a propagace kultury a umění ve všech jeho sférách, s důrazem na realizaci kvalitních českých i zahraničních mezinárodních či tuzemských projektů.

Art Movement, o.s.

Osadní 1466/5

170 00 Praha 7

Spoluorganizátorem projektu je Anifilm, nezávislá filmová společnost, která se zabývá organizací Mezinárodního festivalu animovaného filmu v Třeboni, věnuje se vlastní producentské činnosti a filmové tvorbě a vyhledává nové talenty a vyvíjí originální náměty pro jejich realizaci a distribuci. 

Anifilm s.r.o.

Valdštejnské náměstí 2

11801, Praha 1


PARTNEŘI

 

                                                  
                   

  

 

 

 

 

 

                                              

                              

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram