Divadlo

Naše filozofie je založená na společné autorské tvorbě v duchu současných divadelních trendů. Nejsme interprety klasických textů. Naopak dáváme přednost autentické tvorbě, improvizaci, práci s asociacemi, s pohybem. Vycházíme často z přítomného okamžiku. Každý účastník přináší do tvorby a do prostoru svoji osobnost, svoji zkušenost, svoji náladu. Reagujeme na sebe a sdílíme dohromady své příběhy, z kterých vycházíme. Tedy tvorba je zároveň formou terapie, protože umožňuje na naše zkušenosti pohlížet i z jiné perspektivy, anebo očima druhého. Zpětná vazba je v tomto procesu důležitá. Zároveň se vyhýbáme hodnocení. 

Teoretickým rámcem naší tvorby se řadíme v českém prostředí do alternativních forem divadla 21. století. Kombinujeme pohybové, improvizační, asociační postupy, z kterých následně vzniká pevná struktura a scénář. Z hlediska herectví se vyhýbáme prožitkovým metodám naopak pracujeme se zkratkou, symbolikou, minimální textualitou.