Projekty

OKO mobilní komunitní centrum II.               

KULTURNÍ A OSVĚTOVÝ PROGRAM NA PODPORU DESTIGMATIZACE OSOB SE ZKUŠENOSTÍ S DUŠEVNÍ NEMOCÍ

FILMY – KONCERTY – PŘEDNÁŠKY  – DIVADLO – PSYCHOLAMPA– PUTOVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ – PROGRAM PRO ŠKOLY

 

 

 

PARALELNÍ ŽIVOTY IV.                                                                 

Projekt PARALELNÍ ŽIVOTY IV.  je zaměřený na zvýšení uplatitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu chronického duševního onemocnění na pracovním trhu.

Problém dlouhodobě vysoké nezaměstnanosti této skupiny (70-90%) včetně návazných dopadů vytváří jednu z hlavních bariér opětovného zapojení do běžného života.

 

 

Art4PSY 

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB SE ZKUŠENOSTÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PROSTŘEDNICTVÍM UMĚNÍ

Projekt ART4PSY se se zabývá tématem sociálního vyloučení (a ve většině případů také výrazného snížení životní úrovně) lidí trpících psychickými poruchami.                                    

 

 

PRAHA DUŠEVNÍ 

Jsme otevřená iniciativa organizací a jednotlivců z Prahy, kterou spojují společné cíle v oblasti duševního zdraví.

Prostřednictvím kampaní i pravidelných komunikačních aktivit ukazujeme, jak vypadá život s duševním onemocněním, jak o duševní zdraví pečovat, kde hledat pomoc, jak podpořit blízkého s duševním onemocněním, apod.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram