Pokojíček

 

 

Cílem projektu je vznik komunitního centra Pokojíček – komunitní centrum na území MČ Praha 7 (nákup nemovitosti a její rekonstrukce pro potřeby komunitního centra a CS – osob  s duševním onemocněním),  jehož hlavním úkolem  je zlepšit  kvalitu  života osob  s duševním onemocněním.

KC Pokojíček plynule naváže na již realizované počiny  společnosti Art Movement zaměřené na začleňování CS do běžného života (projekty Paralelní životy 1-4, Paralelní světy a Oko- mobilní komunitní centrum I. a II.) a zajistí potřebnou kontinuitu a stabilitu při poskytování destigmatizačních aktivit. CS získá možnost pravidelného setkávání jak mezi sebou, tak s ostatní, běžnou veřejností.

Mottem projektu Pokojíček je: „Stigmatizující kampaň za ochranu společnosti před duševně nemocnými je ostudná a primitivní. Lidé s duševní poruchou je naopak třeba do společnosti integrovat“ (listy Cyrila Höschla).

„Kamenné“ komunitní centrum je logickým důsledkem předchozích aktivit neziskové společnosti, a umožní jejich další vývoj, přirozené pokračování a ustálení. Vytvoří tak jedinečný prostor pro setkávání, vzájemné poznávání a diskuzi nejen o duševním zdraví. Prostřednictvím aktivit chceme na jedné straně ukázat obrovský potenciál těch, kteří prošli nebo procházejí psychickou krizí, ale také nechat ostatní nahlédnout do jejich života, často určovaného bojem se stigmatem a předsudky.

 

Projekt Pokojíček je koncipován jako flexibilní multifunkční prostor, který lze snadno a rychle upravit pro jednotlivé akce, které v něm budou probíhat: přednášky, výstavy, projekce a zážitkové instalace. 

 

PLAKÁT

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram