ZŠ BARRANDOV

V květnu a červnu 2022 jsme realizovali workshopy na ZŠ Barrandov /Renoirova 648/29, 152 00 Praha 5-Hlubočepy/. Workshopy jsme v průběhu dvou měsíců uskutečnili v každém ročníku /1. – 8. ročník/.     

ZŠ a MŠ Barrandov, se kterou na projektu spolupracujeme, poskytuje ucelený program podpory a péče o děti s OMJ, který již od mateřské školy podchycuje všechny děti, jejichž mateřským jazykem není čeština.

Speciální pozornost věnují dětem, které přicházejí na jejich školu bez jakékoliv znalosti českého jazyka. V těchto případech zajišťuje adaptační koordinátor, který je dítěti-cizinci k dispozici během výuky po dobu prvních čtyř týdnů od jeho nástupu do povinného vzdělávání. Adaptační koordinátor poskytuje dětem celkovou podporu, seznamuje dítě s běžným chodem školy, asistuje při výuce, doprovází dítě během celého školného dne. Po tomto adaptačním období jsou tyto děti zařazeni do výuky českého jazyka pro cizince, který probíhá v rámci rozvrhu.

Co se týče personálního zabezpečení celkové péče o děti s OMJ, v současné době na škole působí 3 učitelky, z nichž jedna je hlavní metodičkou výuky českého jazyka pro cizince. 

Vzhledem k rusko-ukrajinské válce – má základní škola nyní velký nárůst nových studentů, dětí z Ukrajiny. Pro tyto žáky byla zřízena speciální třída, kde se do konce školního roku 2021/2022 učili především český jazyk, od září 2022 budou tito žáci postupně začleňováni do svých nových kmenových tříd.

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram