Paralelní světyParalelní světy

Prostřednictvím svého programu /workshopy, diskuse a projekce/ projekt reflektuje problém sociálního vyloučení lidí trpících duševními poruchami a jejich aktivní příspěvek do společnosti zemí V4. Nabízí společný otevřený prostor – místo pro setkání s paralelními světy, které bohužel stále existují v každodenním životě: svět duševně nemocných se světem těch, kteří je léčí nebo jim poskytují péči a pomoc jim i nám ostatním, kteří se s nimi každodenně setkávají, aniž by o tom věděli.
Cílem projektu je zahájit dialog na úrovni V4 mezi komunitou lidí s duševními poruchami, odborníky a širokou veřejností. PARALELNÍ SVĚTY se snaží poukázat na skutečnost, že problém sociálního vyloučení této konkrétní skupiny je problémem každého. Obecně společnost v regionu V4 ví o tématu duševních poruch jen velmi málo, přičemž mnoho převládajících mýtů a názorů vytváří bariéry pro adekvátní odbornou pomoc. Kvůli tomuto se duševně nemocní za svou nemoc často stydí a cítí se jí stigmatizováni.

Projekt obsahuje 2 samostatné, vzájemně související části:

1. Workshopy s experty pro širokou veřejnost s následnou diskusí

Cílem těchto workshopů je rozšířit naše znalosti V4 o duševních poruchách, jejich důsledcích a mechanismech, které vedou k sociálnímu vyloučení lidí trpících duševními poruchami. Tento jev vyplývá především z nedostatečného povědomí, stejně jako z mýtů, předsudků a falešných přesvědčení převládajících ve společnosti. Jsou to mýty a předsudky, které se workshopy pokusí napravit. Mít dostatek relevantních informací je předpokladem pro opětovnou integraci duševně nemocných zpět do společnosti V4. Workshopy budou ukazovat různé zkušenosti, postoje v České a Slovenské republice, Polsku a Maďarsku.

2. Promítání dokumentárního filmu Paralelní životy

Je určen pro širokou veřejnost V4, s důrazem na rodiny pacientů trpících tímto onemocněním. Tímto způsobem lépe porozumí podmínkám, s nimiž se pacienti setkávají. Film se zabývá konkrétní otázku možnosti integrace pacientů zpět do společnosti, jejich ochoty a schopnosti získat přístup k zaměstnání, dosáhnout důstojného bydlení a začlenit se běžného života.
Cílem projektu je zahájit dialog na úrovni zemí V4 mezi komunitou lidí s duševními poruchami, odborníky a širokou veřejností se zvláštním důrazem na vzdělávání mladší generace v regionu V4 v tomto tématu.
Naše společenství zemí V4 zahrnuje významný počet lidí s duševními poruchami. Asi 20% populace je během svého života postiženo nějakou formou duševní poruchy v její nejzávažnější formě.
Lidí trpící nějakou formou duševní nemoci jsou často izolovaní a vyloučeí ze společnosti. Zpočátku je to způsobeno nutností dlouhodobé hospitalizace, později komplikovanou nebo dokonce nemožnou integrací zpět do společnosti. Často ztrácejí rodiny, přátele nebo zaměstnání.

Projekt se během podzimu 2014 konal v Praze, Českých Budějovicích, Jihlavě, Nowem Saczu a Bratislavě.

PARTNEŘI:

         

 

                                                                   

REALIZACE

WORKSHOPY

27/11/2014
Workshopu, filmové projekce dokumentu Paralelní životy a následné debaty se na Jůnově statku zúčastnila i celá řada klientů a poskytovatelů sociálních služeb. Účast byla opravdu hojná a reakce nesmírně zajímavé. Všem účastníkům velmi děkujeme za podnětné názory a těšíme se na viděnou zase příště!! POZVÁNKA ZDE6/11/2014
Bratislavská premiéra fimového dokumentu „Paralelní životy“, která proběhla v kině Film Europe, byla skvělá. Následná debata s režisérkou a producentkou filmu byla opravdu zajímavá a pohled slovenských návštěvníků byl velmi inspirativní. Jsme potěšeni, že film se opět setkal s velmi pozitivními reakcemi a již teď se těšíme na další projekce v rámci projektu Paralelní světy. Všem návštěvníkům velmi děkujeme za účast!! POZVÁNKA ZDE6/10/2014
Dne 6.10.2014 se konal II. workshop projektu Paralelní světy ve městě Tábor, Café Parník. Součástí workshopu byla i projekce právě dokončeného dokumentárního filmu „Paralelní životy“ a my děkujeme všem, kteří se projekce i následné debaty zúčastnili. Bylo to velmi inspirativní a podnětné setkání! POZVÁNKA ZDE1/10/2014
Srdečně Vás zveme na první workshop a projekci filmového dokumentu projektu Paralelní světy na 1.10.2014 na Starém Purkrabství, Vyšehrad, Praha 2.
POZVÁNKA ZDE

VIZUÁLNÍ IDENTITA:

TISKOVÉ ZPRÁVYVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram