SOCIÁLNÍ SLUŽBA

SOCIÁLNÍ REHABILITACE


Posláním této služby je umožnit uživatelům prostřednictvím poskytovaných služeb aktivní využití volného času, zaměření programů směřuje k výcviku samostatnosti a rozvoji nových specifických dovedností. Tím zmenší dopady sociální izolace uživatelů a snižuje/eliminuje riziko nežádoucích společenských jevů.


Naší cílovou skupinou jsou dospělé osoby primárně z Prahy 7 a sousedících čtvrtí,
s chronickým duševním onemocněním, nebo procházející psychickou krizí, tzn. jedná se o kombinaci osob které mohou mít dlouhodobou zkušenost se sociální izolací, způsobenou dopady (diagnostikované) nemoci, ale i osob, které zažívají stav subjektivní duševní nepohody a na které mají aktivity sociální rehabilitace preventivní účinek .

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ


Tato služba je určená pro děti a mládež ve věku od 11 do 26 let z hlavního města Prahy, primárně z území městské části Praha 7 a sousedících čtvrtí, které mohou být ve svém vývoji ohroženy negativními jevy, vyskytujícími se v jejich rodinném či širším okolí. Cílem práce s touto skupinou je aktivně předcházet možné sociální izolaci a souvisejícím dopadům.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram