OKO mobilní komunitní centrum I.

OKO – mobilní komunitní centrum – žijeme a bavíme se spolu

www.okocentrum.cz

 

KULTURNÍ A OSVĚTOVÝ PROGRAM

NA PODPORU DESTIGMATIZACE OSOB SE ZKUŠENOSTÍ S DUŠEVNÍ NEMOCÍ


VÝSTAVA – FILMY – KONCERTY – PŘEDNÁŠKY  – DIVADLO – TRENAŽÉR DUŠEVNÍHO ONEMOCNĚNÍ – WORKSHOPY ANIMACÍ – 6 PRAŽSKÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Mobilní komunitní centrum OKO putuje Prahou s bohatým destigmatizačním a kulturním programem s cílem skrze současné umění poukázat na problém sociálního vyloučení lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Činnost OKA zvyšuje povědomí o problémech života těchto osob a zapojuje je do kulturního a společenského života hlavního města Prahy. V rámci aktivizačních programů cílová skupina projektu připravuje a zajišťuje interaktivní destigmatizační program mobilního kulturního centra.

V každé městské části zakotví na 3 měsíce a vytváří jedinečné místo setkání cílové skupiny se širokou veřejností.
Program obsahuje filmové projekce, divadelní představení, koncerty, animační dílny a improvizační dílny profesionálů s duševně nemocnými. Dále nabídne přednášky a diskuse, jejichž cílem je přiblížit svět duševně nemocných laické veřejnosti, interaktivní videoinstalaci „Do vlastních rukou“, při níž zažijete na vlastní kůži, jak se cítí člověk se schizofrenií. Nedílnou součástí programu je výstava výtvarných děl umělců se zkušeností s duševní nemocí.

Projekt proběhl v termínu od února 2017 do prosince 2018.
Partnersky se na realizaci podílel FOKUS ČR, z.s.
        

Klíčové aktivity projektu:

1. řízení projektu 

2. aktivizační program pro cs  – příprava interaktivního destigmatizačního programu MKC OKO

3. aktivizační program pro cs  – příprava kulturně – vzdělávacího programu MKC OKO

4. činnost mobilního komunitního centra OKO na území hlavního města Prahy

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií:

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram